Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Opintojakso sopii urheilua harrastaville sekä urheilijoiden parissa toimiville esimerkiksi valmentajille, huoltojoukoille ja terveysalan toimijoille.
Edeltävä osaaminen: Perustiedot alaraajojen anatomiasta ja biomekaniikasta. Nämä perustiedot voit opiskella/kerrata myös opintojakson aikana.
Opettaja: Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Jalkaterapeutti (AMK), Fysioterapeutti (AMK) ja Liikunnanohjaaja (AMK)
Jalkaterapeuttikoulutuksen opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Fysioterapeuttikoulutuksen opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Liikunnan koulutuksen opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat
Ilmoittautuminen päättyy: 17.12.2023. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi:

 • Tiedät tyypillisimmät alaraajojen urheiluvammat, niiden oireet sekä hoidon pääperiaatteet.
 • Tiedät, miten alaraajojen urheiluvammoja voidaan ennaltaehkäistä.
 • Ymmärrät lihashuollon ja palautumisen merkityksen osana urheiluvammojen ennaltaehkäisyä.

Sisältö:

 • Mitä ovat alaraajojen tyypilliset urheiluvammat?
 • Miten eri urheiluvammat syntyvät ja millaisia oireita ne aiheuttavat?
 • Miten urheiluvammoja voidaan tutkia ja miten niitä hoidetaan?
 • Miten urheiluvammoja voidaan ennaltaehkäistä?

Toteutus:
Opintojakso sisältää tenttejä, jotka opiskelija voi tehdä omaan tahtiinsa. Tenteille ei ole varsinaista määräaikaa, mutta edellisen osion tentti täytyy olla hyväksytysti suoritettu, että opintojaksolla pääsee etenemään.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää

Opiskelumateriaali:

 • Pasanen, K., Haapasalo, H., Halén, P., Parkkari, J. & Aho, J. 2021. Urheiluvammojen ehkäisy, hoito ja kuntoutus. 1. painos. Lahti: VK-Kustannus Oy.
 • Walker, B., Grönholm, M., Salminen, M., Wegelius, I., Larsson, B., Alanen, A., Suomalainen, V. 2014. Urheiluvammat: Ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja kinesioteippaus. Lahti: VK-kustannus.
 • Stolt, M., Flink, A., Saarikoski, R. & Väyrynen, P. 2016. Jalkaterveys. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. (e-kirja)
 • Peterson, L. & Renstrom, P. A. F. H. 2017. Sports Injuries: Prevention, Treatment and Rehabilitation, Fourth Edition. Routledge. (e-kirja)

Arviointi:

 • Opintojakso koostuu useasta eri osa-alueesta. Seuraavaan osioon pääsee, kun edellisen osion on suorittanut hyväksytysti. 
 • Osaaminen varmistetaan tenteillä, jotka voit tehdä oman aikataulusi mukaan. 
 • Opintojaksoon kuuluu virtuaaliseen keskusteluun osallistuminen.

 

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 8124/Petra Turtiainen

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää