Ajankohta: 25.9.-31.12.2023 
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä 
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
Opettaja: Xamkin lehtori

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Kaikki AMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 17.9.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.
 • Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.
 • Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö:

 • Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
 • Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
 • Miten toimit suullisissa viestintätilaiteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
 • Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ja siihen sisältyy erilaisia oppimistehtäviä, suullinen esitys ja verkkotentti. Opintojaksolla ei ole pakollisia tunteja. Opintojaksoon kuuluu kaksi verkkotapaamista. Ensimmäinen on perehdytysinfo ja se tallennetaan, joten opiskelijat voivat katsoa sen tarvittaessa myös jälkikäteen. Toinen verkkotapaaminen järjestetään, jos opiskelijoilla on jotain kysyttävää tai epäselvää.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali on saatavilla opintojakson verkko-oppimisalustalta.

Arviointi:
Opiskelija osaa:

 • käyttää johdonmukaisesti alansa keskeistä sanastoa.
 • etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
 • hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
 • toimia työyhteisössä, asiakkaiden, kohderyhmien ja oman alansa sovellusten ja palveluiden käyttäjien kanssa sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa.

Arvioinnissa huomioidaan myös eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvaukset ja niistä johdetut kansalliset AMK-taitotasokuvaukset sekä englannin suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta.

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160 /Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää