Ajankohta: 16.1.-30.4.2023
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 70
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
Opettaja: Xamkin lehtori

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 8.1.2023 
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
 • Tunnet alasi termejä ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen. Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3:

 • ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
 • käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
 • puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
 • ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
 • osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi, esim. työnhakutilanteessa.
 • osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö:

 • Miten käytät koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa ruotsiksi?
 • Miten käytät ruotsia työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?
 • Miten hallitset oman koulutusalasi ja toimintaympäristösi perustermistön?

Toteutus:
Opintojaksoon sisältyy alakohtaisia tehtäviä. Alat ovat Xamkin koulutusohjelmien mukaisia ja jokaisella opiskelijalla tulee olla valittuna oma ala.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opintojaksoon sisältyy aloitusinfo, vapaaehtoisia verkkotapaamisia/tukitunteja, erilaisia oppimistehtäviä, suullinen esitys ja verkkotentti.

Opintojen alussa pidetään verkon kautta yhteinen aloitusinfo, jossa kerrotaan opintojaksosta tarkemmin. Info nauhoitetaan ja se on myös jälkikäteen katsottavissa, mikäli kaikki eivät pääse osallistumaan.

Opintojakson yhteydessä on mahdollista osallistua kerran viikossa ylimääräisiin tukitunteihin, joihin ilmoittaudutaan erikseen. Verkon kautta järjestettävien tukituntien alustava ajankohta on perjantaisin klo 13-14, mutta ajankohta vahvistetaan opintojakson alussa.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opettajan kokoama materiaali ja verkkotehtävät opintojakson verkko-oppimisalustalla.

Arviointi:
Opiskelija osaa:
a) käyttää johdonmukaisesti alansa keskeistä sanastoa.
b) etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
c) hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
d) toimia työyhteisössä, asiakkaiden, kohderyhmien ja oman alansa sovellusten ja palveluiden käyttäjien kanssa sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa.

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 472 8993 /Evangelia Antzaka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää