Ajankohta: 9.1.-5.3.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: ei edeltävää osaamista
Opettajat: Heli Juntunen ja Mia Silvenius, email: etunimi.sukunimi@xamk.fi
 
Väyläopinnot lukiolaisille: Tämä opintojakso sisältyy liiketalouden tradenomin väyläopintoihin.
Väyläopinnot ammattiin opiskeleville: Suosittelemme tätä opintojaksoa väyläopintoihin: Liiketoiminnan perustutkinto -> Tradenomi (AMK), liiketalous.
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 27.12.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:
Osaat kuvata asiakaslähtöisen markkinoinnin osa-alueet ja sen tavoitteet ja tehtävät.
Osaat analysoida asiakkaan ostokäyttäytymistä ja määritellä segmentointiperusteet kohderyhmien valinnassa.
Osaat arvioida digitaalisen toimintaympäristön vaikutuksia organisaation asiakaslähtöiseen markkinointiin.
Osaat suunnitella perustellut markkinoinnin kilpailukeinoratkaisut huomioiden tuotteen elinkaari, markkinoinnin tavoitteet ja vastuullisuus.

Sisältö:
Mikä on asiakaslähtöisen markkinoinnin ja suhdemarkkinointiajattelun tavoite ja merkitys organisaation toiminnassa?
Miten digitaalinen talous ja toimintaympäristö vaikuttavat markkinoinnin suunnittelussa?
Miten asiakkaan ostokäyttäytyminen ja segmentointi huomioidaan tavoitteita ja kohderyhmiä määritettäessä?
Mitä ovat markkinoinnin kilpailukeinot ja miten niitä käytetään organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi?

Toteutus:
5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Bergström, Leppänen. 2021. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita Publishing Oy ja Learniin liitetty muu opiskelumateriaali

Arviointi:
a) Osaat käyttää johdonmukaisesti markkinoinnin peruskäsitteitä.
b) Osaat etsiä tietoa markkinoinnin suunnittelun tueksi alan keskeisistä tietolähteistä.
c) Osaat hahmottaa markkinoinnin kokonaisuuden: kilpailukeinot, tavoitteet, toimintaympäristön ja verkostot.
d) Osaat soveltaa keskeisiä markkinoinnin perustoimintamalleja ja menetelmiä.

Arviointiasteikko:1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.044 702 8523 / Leena Parviainen, leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää