Ajankohta: 9.1. – 28.4.2023
Koulutuspaikka: Xamk, Kuitu 3, Vipusenkuja 6, 57200 Savonlinna
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Väyläopiskelijat
Edeltävä osaaminen: Rakentamisen käsitteet ja materiaalit, CAD piirtäminen (Rakenteiden kuormitus ja CAD) tai vastaavat tiedot
Opettaja: Petteri Härkönen
 
Väyläopiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa väyläopintoihin ammattiin opiskeleville mm. talonrakentajasta-> insinööriksi (AMK) teollinen puurakentaminen.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Insinööri (AMK), useita tutkintoja, mm. teollinen puurakentaminen
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 18.12.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:
– Ymmärrät pientalon tilojen suunnittelun periaatteet
– Ymmärrät rakenteet sekä osaat piirtää rakennetyyppejä ja liitoksia
– Tunnistat luotettavat tietolähteet ja osaat perustella tekemäsi suunnitteluratkaisut.

Sisältö:

  • Miten asuinpientalon suunnitelmat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden?
  • Miten asuintilat mitoitetaan ja suunnitellaan?
  • Millaisia runkojärjestelmiä käytetään pientaloissa?
  • Miten eri rakenteet yhdistyvät toisiinsa?
  • Harjoitustyö: Erillispientalon rakennussuunnittelu

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan lähiopetuksessa.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Arviointi:
Opiskelija osaa
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa tiedonhankintaprosessin mukaisesti
c. suoriutua sujuvasti tehtäväkokonaisuuksista
d. perustella toimintaansa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa
e. huolehtia tiimi toiminnasta viemällä keskusteluja ja tehtäviä eteenpäin positiivisesti
f. soveltaa oman alan eettisiä periaatteita tilanteen mukaan

Arviointiasteikko:
0 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.050 340 7160 / Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää