Ajankohta: 11.9.-10.12.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Riitta Vento

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 28.8.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:
Osoitat perehtyneisyyttä asunto-osakeyhtiön, yhdistyksen ja säätiön talouden lainalaisuuksiin.
Tunnistat asunto-osakeyhtiön, yhdistyksen ja säätiön talouden tapahtumat ja niiden kirjaukset kirjanpitoon.
Osaat laatia asunto-osakeyhtiön, yhdistyksen ja säätiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Sisältö:
Millainen rooli taloudella on asunto-osakeyhtiön, yhdistyksen ja säätiön toiminnassa?
Millaisia säädöksiä asunto-osakeyhtiön, yhdistyksen ja säätiön pitää noudattaa laatiessaan tilinpäätöstä?
Miten tilinpäätös laaditaan asunto-osakeyhtiössä, yhdistyksessä ja säätiössä?
Mitä tarkoittaa toiminnantarkastus?

Toteutus:
Kokonaan verkossa suoritettava opintojakso, joka ei sisällä kontaktiopetusta. Itsenäinen opiskelu ja tehtävien suoritus. Palautttavilla tehtävillä on määräajat ja tentti tehdään learn-alustalla liukuma-ajan puitteissa.

Opiskelijalla on opintojaksoon kuuluvan sähköisen tentin lisäksi mahdollisuus suorittaa uusintatentti kaksi kertaa. Päivät ilmoitetaan myöhemmin.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Learn-alustalla oleva materiaali. Muu mahdollinen materiaali ilmoitetaan kurssialustalla.

Arviointi:
a. Osaat käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
b. Osaat arvioida käyttämiäsi lähteitä monipuolisesti ja kriittisesti.
c. Osaat käyttää keskeisiä menetelmiä ja tekniikoita.

Arvosanan saaminen edellyttää palautettavien tehtävien suorittamista määräajassa sekä tentin suorittamista hyväksytysti.

Kokonaisarvosana muodostuu palautettavista tehtävistä (40 %) ja tentistä (60 %) . Sekä tehtävät, että tentti tulee suorittaa hyväksytysti.
Palautettavia tehtäviä ei voi uusia, mutta tentin voi uusia kaksi kertaa.

Arviointiasteikko:1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.044 702 8523 / Leena Parviainen, leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää