Ajankohta: 20.2.-2.5.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: – 
Opettaja: Eija Karjalainen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 5.2.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

  1. Tunnet autismikirjoon kuuluvien häiriöiden luokituksen.
  2. Tiedät autismikirjon häiriöille tyypillisiä piirteitä yksilön elämänkaaren eri vaiheissa.
  3. Tunnet autismikirjoon kuuluvan lapsen, nuoren ja aikuisen yksilöllistä kehitystä, oppimisvalmiuksia ja osallisuutta tukevia kuntoutuskeinoja.

Sisältö:

  1. Millainen on autismikirjon häiriöiden luokitus?
  2. Miten autismikirjon häiriöt ilmenevät eri toimintaympäristöissä eri ikäisillä henkilöillä?
  3. Millaisia kuntoutuskeinoja käytetään, kun tuetaan eri ikäisten autismikirjon henkilöiden kehitystä, oppimisvalmiuksia ja osallisuutta?

Toteutus:
Opiskelu tapahtuu kokonaan Learn-verkko-oppimisympäristössä. Työskentely sisältää itsenäistä opiskelua ja oppimistehtäviä, joiden palautusaikataulu on joustava. Ei varsinaista työhön integroitua suoritustapaa, mutta omaa autismialan työkokemusta voi hyödyntää hyvin tehtävissä. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.
 
Opiskelumateriaali:
Ilmoitetaan opiskelualustalla, opintojaksokuvauksessa tarkemmin.
 
Arviointi: 
Tehtävät arvioidaan 1-5/ täydennettävä, oppimispäiväkirja Hyväksytty/ täydennettävä. Arviointikriteerit Xamkin arviointikehikon mukaiset.
 
Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää