Ajankohta: 6.2.-12.3.2023
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 2 opintopistettä
Paikkamäärä: 200
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
Opettajat: Xamkin lehtorit
 
Väyläopinnot ammattiin opiskeleville: Suosittelemme tätä opintojaksoa kaikkien alojen väyläopintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot 
Ilmoittautuminen päättyy: 31.1.2023
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • käyttää rakenteita oikeaoppisesti.
 • välttää suomalaisille tyypillisiä yleisiä virheitä.
 • ilmaista itseään kirjallisesti keskeisimmissä viestintätilanteissa.

Sisältö:
Opintojakson pääteemat ovat:

 • verbien taivutus ja aikamuodot
 • passiivi
 • apuverbit
 • subtantiivien artikkelit
 • pronominit
 • sanajärjestys
 • prepositioita
 • genetiivi

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opiskelija tekee opintojakson tehtävät omaan tahtiinsa verkkoalustalla opintojakson päättymiseen mennessä. Opintojaksolla ei ole varsinaista tenttiä, mutta kaikki tehtävät ja testit pitää olla suoritettuina opintojakson päättymiseen mennessä.

2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 54 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Räätälöity materiaali on saatavilla opintojakson Learn-alustalla.

Arviointi:
Hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikki tehtävät on suoritettuna hyväksytyllä arvosanalla.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 472 8993, Evangelia Antzaka

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää