Ajankohta: 6.2.-12.3.2023
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 2 opintopistettä
Paikkamäärä: 200
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
Opettaja: Xamkin lehtori
 
Väyläopinnot ammattiin opiskeleville: Suosittelemme tätä opintojaksoa kaikkien alojen väyläopintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot 
Ilmoittautuminen päättyy: 31.1.2023
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • käyttää rakenteita oikeaoppisesti.
 • tunnistaa rakenteiden “kompastuskivet”.
 • käyttää perinteisiä knoppirakenteita (yo-kirjoitukset).
 • tuottaa yksinkertaista tekstiä arkielämästään ja opiskelustaan.

Sisältö:
Ruotsin rakenteiden tehoduunaus:

 • substantiivien taivutus ja määräysmuodot
 • verbien taivutus
 • futuuri, konditionaali, att-partikkeli, man-rakenne
 • adjektiivien taivutus ja vertailu
 • päälauseen, kysymyslauseen ja sivulauseen sanajärjestys
 • pronominit
 • lukusanat
 • perusprepositiot ja aikaa ilmaisevat prepositiofraasit

Lopullinen sisältö päätetään yhdessä opiskelijoiden kanssa ja heidän toiveiden pohjalta.

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opintojakson aikana on mahdollisuus harjoitella kielen rakenteita muun ryhmän ja opettajan kanssa ns. ”harkkatunneilla”. Niiden ajankohta ilmoitetaan ennen opintojakson aloitusta opettajan infovideolla.

2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 54 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Räätälöity materiaali on saatavilla opintojakson Learn-alustalla.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 472 8993, Evangelia Antzaka

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää