Ajankohta: 15.5.-20.8.2023 (opintojen alussa vapaaehtoinen orientaatio verkon kautta)
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: – 
Opettaja: Leila Pekonen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 30.4.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

Opintojakson käytyäsi:

 • Tunnistat lapsen ja nuoren kasvun ja oppimisen yksilöllisiä ja erityisiä tarpeita.
 • Osaat tukea lapsen ja nuoren yksilöllistä kehitystä ja oppimisvalmiuksia.
 • Tunnet erityiskasvatuksen palvelujärjestelmän varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.
 • Osaat määritellä erityiskasvatuksen peruskäsitteitä sekä kuvata varhaiserityiskasvatuksen ja erityiskasvatuksen ammatillisia käytäntöjä.
 • Osaat huomioida perhelähtöisyyden erityiskasvatuksen käytännöissä.
 • Tunnet keskeisiä erityiskasvatuksen työmenetelmiä.

Sisältö:

 • Millaisia erityisen tuen tarpeita lapsella ja nuorella voi olla?
 • Miten lapsen ja nuoren kehitystä ja oppimisvalmiuksia voidaan tukea?
 • Millainen on erityiskasvatuksen palvelujärjestelmä ja mikä lainsäädäntö ja normisto ohjaavat erityiskasvatusta?
 • Mitä ovat erityiskasvatuksen ydinkäsitteet?
 • Miten perheen näkökulma huomioidaan erityiskasvatuksen kuntouttavissa käytänteissä?
 • Miten keskeisiä työmenetelmiä käytetään erityiskasvatuksessa?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan kokonaan Learn verkko-oppimisympäristössä. Opiskelijan tulee kirjautua Learn-alustalle viikon kuluessa opintojakson aloituspäivämäärästä. Verkko-opinnot sisältävät itsenäistä opiskelua, verkkotenttejä ja/tai oppimistehtäviä verkossa. 
 
Määräajat informoidaan opintojakson alkaessa Learn-alustalla. Kaikki opintojakson suoritukset tulee tehdä opintojakson toteutuksen aikana. Opiskelu painottuu itsenäiseen työskentelyyn.
5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.
 
Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.
 
Arviointi: 

Oppimistehtävät/tentti arvioidaan asteikolla 0-5 ja/ tai asteikolla Hyväksytty/ Täydennettävä

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää