Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. HUOM! Syksyn ensimmäinen aloitus tällä toteutuksella 6.8.2024!

Huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 21.12.2024 – 12.1.2025 välisenä aikana.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Pirjo Oikarinen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:  Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue:  Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy:  24.11.2024. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. 
Hinta: 15 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi

 • tiedät vanhenemiseen liittyvät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset
 • ymmärrät, mitä hyvän hoitosuhteen luomiseen tarvitaan vanhustyössä
 • tiedät yleisimmät geriatriset sairaudet ja tunnet vanhusten sairauksien erityispiirteitä
 • tunnistat vanhuksen toimintakyvyn muutoksia ja osaat toteuttaa kuntouttavaa hoitotyötä
 • osaat toteuttaa iäkkään lääkehoitoa
 • tunnet vanhusten hoito- ja palvelujärjestelmän
 • osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa moniammatillisessa yhteistyössä näyttöön perustuvan toiminnan mukaisesti

Sisältö:

 • gerontologiaa ja geriatriaa
 • gerontologisen hoitotyön etiikka
 • fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vanhenemismuutokset
 • iäkkään terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • geriatriset sairaudet ja vanhusten sairauksien erityispiirteet
 • vanhusten lääkehoito
 • iäkkään kuntouttava hoito
 • vanhusten palvelujärjestelmä

Toteutus: 
Opinnot suoritetaan kokonaan virtuaalisesti verkossa. Learnissa verkkoluennot, diat ja muu materiaali, oppimistehtävät, moodletentti, verkkokeskustelu.
 
5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää. 
 
Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali kerrotaan Learn- alustalla.
 
Arviointi: 

Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suoritus.

Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  
 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää