Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 17.12.2023. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM!  Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n koulutuksiin.

Kiteytetysti opintojakson sisältö ohjaa tietoiseen huomion kiinnittämiseen toimivien asioiden suuntaan sekä sen seurauksien ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Tavoitteena on tunnistaa omia ja muiden vahvuuksia, toimivia asioita ja hyödyntää niitä myönteisemmän elämän edistämisessä. Opintojakso ohjaa tutustumaan keinoihin, joiden avulla omaa toimintaa voi muokata mielekkäämmän ja merkityksellisemmän elämän suuntaan. Kurssi perustuu positiiviseen psykologiaan, joka on 1990-luvulla kehittynyt psykologian haara. Kun psykologian piirissä tutkittiin sitä ennen toistasataa vuotta sairauksia, positiivinen psykologia puolestaan keskittyy tutkimaan hyvinvoinnin ja onnellisuuden edistämistä, onnistumista ja kukoistusta.  Lähestymistavan avulla on mahdollista löytää työkaluja hyvän elämän ja työelämän rakentamiseen sekä toimiviin ihmissuhteisiin.
 
Tavoitteet:

 • Opit tunnistamaan ja havaitsemaan omia ja toisten vahvuuksia sekä keinoja tukea niitä
 • Opit keinoja tukea vahvuuksia sekä välineitä paremman arjen tekemiseen itselle ja toisille
 • Opit vahvistamaan positiivista otetta elämästä
 • Opit positiivisen psykologian perusteita ja tiedät keskeistä siihen liittyvää perustutkimusta

Sisältö:

 • Opintojaksolla opetellaan tietoista ajatusten suuntaamista omaan osaamiseen ja toimivaan vuorovaikutukseen ja työskentelyyn.
 • Sen aikana käsitellään ihmisen luonteenvahvuuksia, onnellisuutta sekä resilienssin perusteita ja tutustutaan positiivisen psykologian teoreettiseen taustaan ja siihen kohdistuvaan kritiikkiin.
 • Työskentelyssä tutustut tapoihin, joiden avulla voit soveltaa käytännössä työhön ja yksityiselämään kaikkea ylläolevaa.

Toteutus:

 • Opintojaksolla ei ole lähiopetusta eikä verkossa tapahtuvaa ohjausta.
 • Se toteutetaan itsenäisesti verkossa Learn-oppimisalustalla.
 • Kurssilla ei ole tenttiä.
 • Voit suorittaa opintojakson omaan tahtiin kuitenkin huomioiden toisten osallistujien kommentointia edellyttävät osuudet.
 • Suoritusaikataulussa kannattaa huomioida niiden vaatima aika.
 • Opintojakso ei sisällä samanaikaista osallistumista edellyttäviä ryhmätöitä eikä aikataulutettuja verkkoluentoja.
 • Verkkotallenteiden katselun suosittelemme tietokoneen käyttöä.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Kurssimateriaalina ovat Learn-alustalle sijoitetut alustukset, äänitallenteet ja muu opetusmateriaali, verkosta löytyvä nimetty verkkomateriaali.
 • Kurssikirjallisuus:
  • Lotta Uusitalo-Malmivaara (toim.). Positiivisen psykologian voima 2014
  • Markku Ojanen. Positiivinen psykologia. 2. uud. p. 2014
  • Sanna Wenström. Positiivinen johtaminen: johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla. 2020
  • Krisse Lipponen. Resilienssi arjessa. 1.–2. painos 2020

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää