Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. HUOM! Syksyn ensimmäinen aloitus tällä toteutuksella 6.8.2024!
 
Huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 21.12.2024 – 12.1.2025 välisenä aikana.

Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet

 
Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 24.11.2024. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Kiteytetysti opintojakson sisältö ohjaa tietoiseen huomion kiinnittämiseen toimivien asioiden suuntaan sekä sen seurauksien ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Tavoitteena on tunnistaa omia ja muiden vahvuuksia, toimivia asioita ja hyödyntää niitä myönteisemmän elämän edistämisessä. Opintojakso ohjaa tutustumaan keinoihin, joiden avulla omaa toimintaa voi muokata mielekkäämmän ja merkityksellisemmän elämän suuntaan. Opintojakso perustuu positiiviseen psykologiaan, joka on 1990-luvulla kehittynyt psykologian haara. Kun psykologian piirissä tutkittiin sitä ennen toistasataa vuotta sairauksia, positiivinen psykologia puolestaan keskittyy tutkimaan hyvinvoinnin ja onnellisuuden edistämistä, onnistumista ja kukoistusta. Lähestymistavan avulla on mahdollista löytää työkaluja hyvän elämän ja työelämän rakentamiseen sekä toimiviin ihmissuhteisiin.

Tavoitteet:

 • Opit tunnistamaan ja havaitsemaan omia ja toisten vahvuuksia sekä keinoja tukea niitä.
 • Opit keinoja tukea vahvuuksia sekä välineitä paremman arjen tekemiseen itselle ja toisille.
 • Opit vahvistamaan positiivista otetta elämästä.
 • Opit positiivisen psykologian perusteita ja tiedät keskeistä siihen liittyvää perustutkimusta.

Sisältö:

 • Opintojaksolla opetellaan tietoista ajatusten suuntaamista omaan osaamiseen ja toimivaan vuorovaikutukseen ja työskentelyyn.
 • Sen aikana käsitellään ihmisen luonteenvahvuuksia, onnellisuutta sekä resilienssin perusteita ja tutustutaan positiivisen psykologian teoreettiseen taustaan ja siihen kohdistuvaan kritiikkiin.
 • Työskentelyssä tutustut tapoihin, joiden avulla voit soveltaa käytännössä työhön ja yksityiselämään kaikkea ylläolevaa.

Toteutus:

 • Opintojaksolla ei ole lähiopetusta eikä verkossa tapahtuvaa ohjausta.
 • Se toteutetaan itsenäisesti verkossa Learn-oppimisalustalla.
 • Opintojaksolla ei ole tenttiä.
 • Voit suorittaa opintojakson omaan tahtiin kuitenkin huomioiden toisten osallistujien kommentointia edellyttävät osuudet.
 • Suoritusaikataulussa kannattaa huomioida niiden vaatima aika.
 • Opintojakso ei sisällä samanaikaista osallistumista edellyttäviä ryhmätöitä eikä aikataulutettuja verkkoluentoja.
 • Verkkotallenteiden katseluun suosittelemme tietokoneen käyttöä.
 • Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Opiskelumateriaalina ovat Learn-alustalle sijoitetut alustukset, äänitallenteet ja muu opetusmateriaali sekä verkosta löytyvä nimetty verkkomateriaali.
 • Kurssikirjallisuus:
  • Lotta Uusitalo-Malmivaara (toim.). Positiivisen psykologian voima 2014
  • Markku Ojanen. Positiivinen psykologia. 2. uud. p. 2014
  • Sanna Wenström. Positiivinen johtaminen: johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla. 2020
  • Krisse Lipponen. Resilienssi arjessa. 1.–2. painos 2020

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Peruminen
Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää