Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritusaika n. 2 kk.
 
Huomioithan, että Xamkin lehtorit eivät arvioi opintosuorituksia vapaajaksoilla. Kesällä opintosuorituksia ei arvioida 12.6.-6.8.2023 välisenä aikana.

Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
Opettaja: Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 28.5.2023
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:
Osaat hankkia myyntityötä tukevaa asiakas-, tuote- ja kilpailijatietoa.
Osaat kuvata yrityksen myyntiprosessin kokonaisuuden.
Osaat hyödyntää monikanavaista sisältömarkkinointia myynnin tukena.

Sisältö:
Mikä on myynnin rooli ja merkitys osana palvelujen markkinointia?
Millainen on palveluyrityksen myyntiprosessi prospektoinnista asiakassuhteen ylläpitoon?
Miten myynti kuluttajille, yrityksille ja muille organisaatioille eroaa toisistaan?
Miten myyntityötä tuetaan sisältömarkkinoinnin keinoin?
Mitkä ovat sisältömarkkinoinnin perusteet ja millainen on sisällön hallinnan prosessi?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla.

Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin. Opintojaksoon ei sisälly aikaan sidottuja ryhmäkeskusteluja tai verkkoluentoja.

Opintojaksolla on kolme aihealuetta, joihin jokaiseen liittyy verkkotentti.
1. Hyvinvointipalvelujen johtaminen
2. Hyvinvointipalvelujen myynti ja markkinointi
3. Sisältömarkkinoinnin hyödyntäminen

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
• Palvelujen johtaminen ja markkinointi (e-kirja) Grönroos, Christian
• Viesti perille: tuloksellista markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa (e-kirja) Rämö, Satu, 2019
• Kaikki muut opiskelualustalle linkitetyt opiskelumateriaalit

Arviointi:
a) osaat käyttää johdonmukaisesti myynnin ja sisältömarkkinoinnin ammattikäsitteitä
b) osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
c) osaat käyttää keskeisiä myyntiin ja sisältömarkkinointiin liittyviä malleja ja menettelytapoja

Arviointi pohjautuu tenttien tuloksiin.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi, puh.044 702 8523

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää