Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on noin kolme (3) kuukautta. HUOM! Syksyn ensimmäinen aloitus tällä toteutuksella 6.8.2024!
 
Huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 21.12.2024 – 12.1.2025 välisenä aikana.

Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä

Itsenäisesti suoritettava opintojakso.

 
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 24.11.2024. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:
Perehdyt hyvinvointiteknologian käyttöön sekä etäohjaukseen, etähoivaan ja -hoitoon. Ymmärrät hyvinvointiteknologiaan liittyvät keskeisimmät käsitteet ja termit. 

Sisältö:

 • Hyvinvointiteknologia sosiaali- ja terveysalalla.
 • Hyvinvointiteknologian keskeisimmät käsitteet ja termit.
 • Hyvinvointiteknologiaa ja digitaalisia työvälineitä koskeva lainsäädäntö ja ohjeistukset.
 • Tietosuoja ja turvallisuus hyvinvointiteknologian palveluissa.
 • Asiakkaan ja/tai potilaan etäohjaus ja -neuvonta. 
 • Hyvinvointiteknologian vaikutukset työhön sosiaali- ja terveysalalla. 
 • Robotiikka ja uusimmat innovaatiot.
 • Hyvinvointiteknologian eettiset kysymykset.
 • Reflektointi ja itsearvio.

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. 

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Arviointi:
Hyväksytysti suoritettu opintojakso edellyttää itsenäistä perehtymistä annettuihin oppimateriaaleihin sekä opintojaksolla osoitettujen tehtävien (verkkokurssit, tietotestit, keskustelutehtävät ja itsearviointi) hyväksyttyä suorittamista.

Kunkin tietotestin tekemiseen on aikaa 30 minuuttia ja uutta suoritusta pääsee tekemään tunnin viiveellä edellisestä suorituksesta, mikäli tentti hylättiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää, että vastauksista 75% on oikein. Voit uusia tietotestit kolme kertaa. Tietotestin jälkeen ohjelma ilmoittaa automaattisesti tentin hyväksytystä tai hylätystä suorituksesta.

Arviointiperusteet Xamkin yleisten arviointikriteerien mukaisesti:

 • Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
 • Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
 • Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
 • Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa.
 • Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
 • Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
 • Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty 

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, avoinamk@xamk.fi, puh.040 631 9828/Tiina Valjakka

Peruminen
Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää