Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. 
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 2 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettajat: Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Jalkaterapeutti (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 17.12.2023. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet: 
Opintojakson suoritettuasi sinä:

 • Osaat jalkaterveyttä edistävän jalkojen omahoidon ohjauksen.
 • Tiedät jalkaterveyteen vaikuttavat osa-alueet ja niiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille.
 • Osaat arvioida asiakkaan jalkojen kunnon ja havainnoida poikkeavuuksia

Sisältö:

 • Mitä asioita liittyy jalkaterveyteen?
 • Miten jalkaterveyttä edistetään?
 • Miten arvioit asiakkaan jalkojen kuntoa?

Toteutus:

 • Voit suorittaa opintojakson oman aikataulusi mukaan.
 • Itsenäinen työskentely.

Osa-alueet:

 • Orientaatio: tavoitteiden asettaminen ja aiheeseen tutustuminen
 • Jalkaterveys – tentti
 • Anatomia – tentti
 • Tutkiminen ja tyypilliset jalkaterän ongelmat – tentti
 • Pohdinta

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opintojaksolla on kaksi tenttiä, jotka voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti. Tentit arvioidaan hyväksytty-hylätty. 

2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 54 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Stolt, M. 2016. Jalkaterveys. Kustannus Oy Duodecim. (myös e-kirjana)
 • Hervonen, A., Konttinen, L., Nurminen, N. & Tiitola, L. 2020. Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia. Uudistetun laitoksen 1. painos. Tampere: Tampereen Kandidaattikoulutus Oy. 
 • Leppäluoto, J., Rintamäki, H., Vakkuri, O., Vierimaa, H., Lauri, T., Müller, E., Ripatti, T. 2019. Anatomia ja fysiologia: Rakenteesta toimintaan. 9., uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy. (myös e-kirjana)
 • ​​​Oppiportin luennot nilkan ja jalkaterän sairauksista.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 8124/Petra Turtiainen 

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää