Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritusaika n. 2 kk.
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 3 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
Opettaja: Jussi Seppänen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 1.10.2023
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Haluatko ymmärtää julkisten hankintojen kilpailutusta? Julkisten hankintojen toteutus on tarkoin säädelty ja vaatii erityistä osaamista sekä hankintayksiköltä että tarjoajalta. Hankinnoissa tapahtuvat virheet voivat pitkittää hankintaprosessia ja aiheuttaa suuret taloudelliset tappiot. Kurssilla paneudutaan hankintaprosessin oikeaan toteutukseen ja siinä huomioitaviin seikkoihin.
 
Tavoitteet:
Osaat kuvata hankintamenettelyn ja selittää hankintaperiaatteet.
Osaat suunnitella hankintoja.
Osaat lukea tarjouspyyntöjä tarjouksen laatimisen näkökulmasta.
Osaat kuvata muutoksenhakukeinot ja seuraamukset.

Sisältö:
Julkisten hankintojen tavoitteet ja julkisten hankintojen menettelytavat.
Kilpailutus prosessina alusta loppuun saakka.
Muutoksenhaku julkisissa hankinnoissa.

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla.

Oma tahtinen itsenäinen opiskelu käyttäen hyväksi materiaalia.
Materiaaliin sisältyy harjoitustehtäviä, jotka tulee tehdä. Tehtäviä ei arvostella.
Tentti.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 80 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Learnissa oleva materiaali.
Yksi seuraavista kirjoista:
Määttä & Voutilainen. Julkisten hankintojen sääntely. Kauppakamaritieto 2017 e-kirja, luettavissa Xamk:n e-kirjastossa.
Eskola & Al. Julkiset hankinnat. Talentum e-kirja 2017, luettavissa Xamk:n ekirjastossa.
Pekkala & Al. Hankintojen kilpailuttaminen. 2017. Lainattavissa Xamk:n e-kirjastosta.

Arviointi:
Kurssiarvosana muodostuu tenttiarvosanasta.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi, puh.044 702 8523

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää