Ajankohta: 22.1.-1.12.2024
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot 
Laajuus ja opintojen taso: 30 opintopistettä, opintojen taso on AMK
Kohderyhmä: Kestävän kehityksen osaaja -koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat uutta tietoa kestävän kehityksen periaatteista ja tavoitteista. Koulutus antaa osallistujille työkaluja siihen, miten näitä voi edistää omissa työtehtävissään ja arjessaan.
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Useita opettajia, opintokokonaisuus toteutetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) yhteistyönä.

HUOM! Xamkin ja Hamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tähän avoimen AMK:n koulutukseen.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tason tutkinnot Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot 
Ilmoittautumisaika: 1.10.-30.11.2023
Hinta: 360 € (12 €/op), laskutus kahdessa erässä (á 180 €) aina lukukausien alussa (tammi-helmikuussa ja elo-syyskuussa). Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea osaksi osaajakoulutusta, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täällä.

Mikä on osaajakoulutus?
Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

  • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
  • Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.
  • Koulutusten laajuus on 30 opintopistettä eli n. 800 tuntia opiskelijan työtä (n. 100 opiskelupäivää).

Sinustako suunnannäyttäjä ja muutoksentekijä? Opiskele kestävän kehityksen osaajaksi!

Opetushallituksen (2019) tekemän selvityksen mukaan kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus on tärkein osaaminen tulevaisuudessa. Varmista itsellesi tämä osaaminen opiskelemalla kestävän kehityksen osaajaksi. Sinä olet  suunnannäyttäjä ja muutoksen tekijä. 

Ilmastonmuutos, kiertotalous ja biodiversiteetin häviäminen ovat globaaleja megatrendejä, jotka vaikuttavat jokaisen ihmisen tulevaisuuteen. Yhteiskunnan tulee pyrkiä yhä kestävämpiin ja vastuullisempiin tekoihin, huomioiden sosiaalinen kestävyys, talouden kehityssuunnat ja luonnonvarojen rajallisuus.   

Koulutuksen suorittanut opiskelija osaa hyödyntää kestävän kehityksen osaamista työelämässä,  tunnistaa kestävän kehityksen käsitteet ja osaa tunnistaa kestävyyden ilmiöitä jokapäiväisessä elämässä.  
 

Kestävän kehityksen osaaja -koulutus sisältää seuraavat opintojaksot:

JOHDANTO
Kestävä kehitys, laajuus 2 op (HAMK)
Tavoitteet: Osaat kestävän kehityksen perusteet ja ymmärrät niiden suhteen megatrendeihin.

Sisältö: Opintojaksolla on kolme osaamistestiä. Testit suorittaneelle myönnetään kestävän kehityksen osaamismerkki.

Kestävän kehityksen projekti, laajuus 3 op (HAMK)
Tavoitteet: Yksi sosiaalisen kestävän kehityksen toteuttamismuoto on vapaaehtoistyö. Tällä opintojaksolla projektisi voi olla hyvin monenlainen. Sosiaalista kestävää kehitystä voisi olla esim. MLL, Martat, SPR, Lasten harrastustoiminta, asukastoiminta, kylätoiminta, erilaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen toiminta, vammaisten ja vanhusten avustaminen, you name it! Projektisi voi liittyä myös kulttuuriseen kestävään kehitykseen: tapahtumat, pienet museot, kesäteatterit… Tällainen toiminta sopii hyvin projektiksi. Voit myös osallistua ekologiseen kestävään kehitykseen liittyviin vapaaehtoistehtäviin, joita luontoon ja ympäristöön liittyvät järjestöt tarjoavat. On niittytalkoita, tapahtumia, ja kaikkea järjestötoimintaan liittyvää. Jos omia opiskelujasi tukisi parhaiten talouteen liittyvä kestävän kehityksen projekti, voit kysyä yrityksiltä esimerkiksi heidän vastuullisuuteensa ja vastuullisuusviestintään liittyvää toimeksiantoa. Kuten huomaat, aika monet asiat liittyvät kestävään kehitykseen! Mieti mikä sinua kiinnostaisi, ja lähde kokeilemaan, nyt siitä on mahdollista saada opintopisteitä!

Sisältö: Projektityöskentelyä 50 h ja työn raportointi sekä tuntikirjanpito.

KULTTUURINEN JA SOSIAALINEN ULOTTUVUUS
Kulttuurinen ja sosiaalinen kestävä kehitys, laajuus 10 op (HAMK)
Tavoitteet: Kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys edistää ihmisten ja alueiden hyvinvointia sekä mahdollistaa erilaisten kulttuuristen toimintatapojen säilymisen ja kehittymisen. Ihmisten ja toimintatapojen erilaisuus hyväksytään sekä kunnioitetaan jokaisen oikeuksia ja perustavanlaatuisia vapauksia toimia ja elää. Hallitset aihepiirin keskeiset käsitteet ja osaat hyödyntää niitä omassa toiminnassasi ja löydät muutosvaikuttamisen mahdollisuuksia.

Sisältö:  Kirjallinen raportti jossa hyödynnetään tehtävänannossa annettuja ohjeita ja lähteitä sekä etsitään lisää tietoa kiinnostavista aihepiireistä.

EKOLOGINEN ULOTTUVUUS
Ekologisen ulottuvuuden haasteet ja työkalut, laajuus 5 op (Xamk)
Tavoitteet: Ymmärrät luonnonvarojen rajallisuuden ja kestävän kehityksen ekologisen ulottuvuuden keskeiset käsitteet. Tunnistat yleisesti käytössä olevia ympäristöjohtamisen työkaluja, kuten ympäristöjärjestelmiä ja ympäristömerkkejä, ja niiden käyttömahdollisuuksia.

Sisältö: Opintojakso koostuu kahdesta osiosta. Osiossa 1 käsitellään kestävän kehityksen ekologisia haasteita oppimistehtävien ja itseopiskelumateriaalien avulla. Osiossa 2 tarkastellaan kestävää kehitystä tukevia ympäristöjohtamisen työkaluja itseopiskelumateriaalin ja oppimistehtävien avulla. Opintojaksolla ei ole tenttiä ja sen arviointi perustuu tehtävien suorittamiseen.

Ekologisen kestävyyden mittaaminen, laajuus 5 op (Xamk)
Tavoitteet: Tunnistat kestävän kehityksen tavoitteiden ekologiset indikaattorit. Ymmärrät ekologisten jalanjälki ja kädenjälkimääritysten käyttömahdollisuudet. 

Sisältö: Verkkokurssi, jossa edetään oman aikataulun mukaisesti. Ei erillistä tenttiä, arviointi perustuu oppimistehtäviin.

TALOUDELLINEN ULOTTUVUUS
Taloudellinen kestävyys ja kiertotalous, laajuus 5 op (Xamk)
Tavoitteet: Ymmärrät talouden merkityksen kestävän kehityksen ulottuvuutena. Tunnet kiertotalouden keskeiset käsitteet ja ymmärrät, miten kiertotalouden liiketoimintamallit edistävät kestävän kehityksen toteutumista.

Sisältö: Opintojaksolla edetään oman aikataulun mukaisesti. Ei erillistä tenttiä, arviointi perustuu oppimistehtäviin.

Koulutuksen toteutus 
Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. 

Opinnot järjestetään yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) ja Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kanssa.

Arviointiperusteet 
Arviointeja tehdään kerran kuukaudessa kuukauden viimeisenä maanantaina. 

Opintojaksojen arviointiasteikko on hyväksytty/hylätty, paitsi Kulttuurinen ja sosiaalinen kestävä kehitys, joka arvioidaan asteikolla 1-5 . 

Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson verkko-oppimisympäristössä. 

Työmäärä 
Yksi opintopiste tarkoittaa n. 27 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia, eli n. 100 työpäivää. 

Opiskelumateriaali: 
Opettajat määrittävät materiaalin, useimmat löytyvät e-kirjoina tai opettajan valmiiksi kokoamana materiaalina. 

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160 / Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ilmoittautumisajan päättymiseen saakka. Peruminen on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi. Tämän jälkeen tehdystä perumisesta veloitamme ensimmäisen laskun summan (180 €). Puhelimitse tehtyjä perumisia ei oteta vastaan. 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää