Ajankohta: 16.1.2025–31.12.2025. Osaajakoulutus alkaa yhteisellä lähipäivällä verkossa  to 16.1.2025 klo 9–12.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus ja opintojen taso: 30 opintopistettä (op), opintojen taso on AMK 
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Oppilaitoksissa työskenteleville ohjaajille, nuorisoalalla työskenteleville ja muille koulu- ja oppilaitosnuorisotyöstä kiinnostuneille. Suositus (ei edellytys), että sinulla on koulu- tai oppilaitostyöympäristö käytettävissä opintojen aikana.
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettajat: Yhteisöpedagogikoulutuksen lehtorit.
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisokasvatus ja nuorisotyö
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen/ Täydentävä osaaminen/ Valinnaiset opinnot Yhteisöpedagogi, nuorisokasvatus ja nuorisotyö, päivätoteutus | Opinto-opas, XAMK
Ilmoittautumisaika: 1.9.2024 – 15.12.2024

Perumisehto:   Ilmoittautuminen osaajakoulutukseen on sitova. Ilmoittautuessasi sitoudut siihen, että sinulta laskutetaan koulutusmaksun ensimmäinen erä (225 euroa). Koulutusmaksu laskutetaan, vaikka peruisit ilmoittautumisesi ennen opintojen alkamista.

Mikäli keskeytät osaajakoulutuksen, sinulta laskutetaan kuluvan lukukauden opiskelijamaksut ja keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat. Jos perut ilmoittautumisesi tai keskeytät opinnot, ilmoita siitä meille sähköpostilla osoitteeseen avoinamk@xamk.fi. Syyslukukauden laskua ei veloiteta, jos ilmoituksesi on tullut ennen syyslukukauden alkua.

Hinta: 450 €, laskutus kahdessa erässä (á 225 €) aina lukukausien alussa, eli tammi–helmikuussa sekä elo–syyskuussa. Laskun 1. erä sisältää opintojaksot Oppilaitosnuorisotyön toimivat käytännöt, Ryhmien merkitys yhteisöllisyyden vahvistajana ja Oppilaitosnuorisotyön turvallisuuskysymykset. Laskun 2. erä sisältää opintojaksot Nuorisotyöntekijä pedagogisena osaajana, Mediaosaaminen ja online-työn mahdollisuudet ja Oppilaitosympäristön lainalaisuudet ja laadun kehittäminen.
 
Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa.  Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täältä.

Mikä on osaajakoulutus?
Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.
 • Koulutusten laajuus on 30 opintopistettä eli noin 800 tuntia opiskelijan työtä (n. 100 työpäivää).

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Pulsen avoimen AMK:n koulutuksiin.

Koulunuorisotyöstä puhutaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin, noin 80% kunnista ilmoittaa tekevänsä koulunuorisotyötä. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kautta on mahdollista tavoittaa lähes koko ikäluokka. Oppilaitoksissa on tarve nuorten maailman ymmärtäjälle ja monitaitoiselle yhteistyön ja kohtaamisen ammattilaiselle. Osaajakoulutuksessa kirkastat tehtävänkuvaasi nuorisotyön ammattilaisena koulun kasvattajayhteisössä. Vahvistat toimijuuttasi koulun nonformaaleissa ja formaaleissa tilanteissa nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjänä. Koulutuksen myötä rakennat itsellesi myös vertaisverkostoa tulevaisuutta varten. 

Koulutuskokonaisuus on suunniteltu yhteistyössä Xamkin yhteisöpedagogikoulutuksen, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian ja Osaamiskeskus Nuoskan kanssa. 

Osaajakoulutuksen tavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on syventää ja täydentää osaamista koulu- ja oppilaitosnuorisotyössä sekä kouluhyvinvoinnin edistämisessä. Koulutus antaa valmiuksia toimia yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäjänä peruskoulussa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. 

Osaajakoulutuksen sisältö:

Osaajakoulutus koostuu kahdesta moduulista:

 1. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen oppilaitosympäristöissä (20 op),
 2. Oppilaitokset toimintaympäristöinä (10 op).

Moduulien sisällöt:

1. YHTEISÖLLISYYDEN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN  OPPILAITOSYMPÄRISTÖISSÄ, 20 op

Oppilaitosnuorisotyön toimivat käytännöt (5 op), 16.1.–31.3.2025, Mirka Lähdeniemi ja Katri Schadewitz. Verkko-opetus 16.1. klo 13–15, 12.2. klo 12–15, 25.3. klo 9–12.

Opintojaksolla tutustut oppilaitoksen formaaleissa ja nonformaaleissa tilanteissa hyödynnettäviin nuorisotyöllisiin toimintatapoihin. Tutustut eri tavoilla organisoituihin oppilaitosnuorisotyön käytäntöihin. Opit hyödyntämään eri toimintamuotojen mahdollisuuksia satunnaisista vierailuista kokoaikaiseen toimintaan. Opit tekemään kouluyhteistyösuunnitelman ja vuosikellon sekä pohdit mihin työpanos eri käytännöissä kannattaa kohdentaa. Opintojaksolla voidaan hyödyntää opiskelijoiden työelämäympäristöjä.

Tavoitteet:

 • Tunnet koulu- ja oppilaitosnuorisotyön keskeiset osa-alueet ja osaat rakentaa oman työnkuvan oppilaitosympäristössä.
 • Tunnet osallisuus- ja vaikuttamistoiminnan malleja, jotka soveltuvat oppilaitosympäristöön.
 • Tutustut kiusaamisen vastaiseen toimintaan ja sen erilaisiin sovelluksiin.
 • Osaat hyödyntää nuorisotyöllisiä toimintatapoja oppilaitoksen formaaleissa ja non-formaaleissa tilanteissa.
 • Tunnet eri tavoilla organisoitua oppilaitosnuorisotyötä; satunnaisista vierailuista kokoaikaiseen toimintaan ja osaat hyödyntää toimintamuotojen mahdollisuuksia
 • Osaat tehdä kouluyhteistyösuunnitelman ja pohtia mihin työpanosta kohdennetaan.
 • Pystyt tuottamaan hyvin suunnitellun vuosikellon oppilaitosnuorisotyön toteuttamiseksi.

Opiskelumateriaali, joka löytyy Learn-verkko-oppimisympäristöstä:

 • Eerikäinen, V. & Pöyry, S-M. 2024. Nuorisotyötä ammatillisissa oppilaitoksissa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Xamk inspiroi 80.
 • Hännikäinen-Uutela, A-L., Penttinen, P. (toim.) 2023. Koulunuorisotyö. Kaakkois-Suomen ammatti-korkeakoulu. Xamk oppimateriaalit 2.
 • Kantonen, H., Hännikäinen-Uutela, A-L., Kiilakoski, T. (toim.) 2021. Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Xamk kehittää 165.  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.
 • Kivijärvi, A., Kauppinen E., Kiilakoski T., Leskinen J. (toim). Hidasta kasvua ja lisääntyviä vastuita. Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2021. Kanuuna-verkosto. Nuorisotutkimusseuran/ Nuorisotutki-musverkoston julkaisuja 238.
 • Kiilakoski T. 2016. Koulu on enemmän. Nuorisotutkimusseura ry.
 • Laadukas asuntolatoiminta. 2023. OPH opaat ja käsikirjat.
 • VeKe asuntolaohjauksen vertaiskehittämisen työkalu.
 • Lisäksi opettajan kokoama materiaali learn-verkko-oppimisympäristössä.

Opintojaksolla tarkastellaan seuraavia aihepiirejä:

 • Vertaistoiminnan edistämisen valtakunnallisia malleja (esim. tutor-, tukioppilastoiminta, vertaissovittelu).
 • Osallisuus- ja vaikuttamistoimintaa oppilaitosympäristössä (esim. oppilaskuntatoiminta).
 • Kiusaamisen ehkäisyyn ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä toimintatapoja.
 • Asuntolatoiminnan hyviä ohjauskäytäntöjä.

Ryhmien merkitys yhteisöllisyyden vahvistajana (5 op), 21.1.–30.4.2025, Katri Schadewitz. Verkko-opetus 21.1. klo 9–12, 12.2. klo 9–11, 17.3. klo 9–12

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian Triangeli -hankkeen kanssa. (Instagram @triangelihanke)

Tavoitteet:

 • Perehdyt yhteisöllisyyteen, vertaisryhmiin ja ryhmädynamiikkaan.
 • Ymmärrät läheisten tuen merkityksen hyvinvoinnin edistämisessä ja tunnet erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa toiminnallisia ja keskustelullisia kokonaisuuksia läheisten kanssa.
 • Osaat positiivisen ja jatkuvan ryhmän muodostumisen ja ylläpitämisen menetelmiä. Ymmärrät niiden merkityksen koulukiinnittymisen tukena.
 • Osaat edistää vertaistoimintaa yhteisöllisyyttä tukevissa toimintamalleissa.

Opiskelumateriaali löytyy Learn-verkko-oppimisympäristöstä.

Opintojaksolla voidaan hyödyntää opiskelijoiden työelämäympäristöjä.

Nuorisotyöntekijä pedagogisena osaajana (5 op), 5.5.–15.9.2025, Mirka Lähdeniemi. Verkko-opetus 5.5. klo 9–12, 15.9. klo 9–12. 

Perehdyt erilaisiin nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin teemoihin ja tuotat koulutuskokonaisuuden valitsemastasi teemasta. Opintojakso sisältää työpajapalautuksen ja -arvioinnin, joka on aikataulutettu opintojakson sisään.

Tavoitteet:

 • Osaat tunnistaa erilaisia oppijoita ja heidän tarpeensa.
 • Osaat huomioida moninaisuutta kohtaamisessa ja toiminnassa.
 • Osaat toimia kouluttajana nuorisotyön lähtökohdista käsin.
 • Tiedostat ihmiskäsityksen ja oppimiskäsityksen merkityksen kouluttamisessa.

Opiskelumateriaali, joka löytyy Learn-verkko-oppimisympäristöstä

 • Uusikylä K., Atjonen P. 2005. Didaktiikan perusteet. 3. uud. p. WSOY.
 • Kupias P., Koski V. 2012. Hyvä kouluttaja. Alma talent Oy.
 • Valvio T., Parviainen T. 2013. Onnistu kouluttajana. Kauppakamari.
 • Lappalainen S., Korpinen V., Pokkinen J. (toim.) 2017. Aika digittää. Näkökulmia ja menetelmiä erityisryhmien nuorten mediavaikuttamiseen. Xamk.
 • Lisäksi Learn-alustalta löytyvä opettajan kokoama materiaali.

Mediaosaaminen ja online-työn mahdollisuudet (5 op), 3.9.–9.12.2025, Laura Hokkanen. Verkko-opetus 3.9. klo 9–12, 4.11. klo 9–12, 9.12. klo 12–15.

Tavoitteet:

 • Osaat käyttää verkko-ohjaamisen välineitä.
 • Tunnet keskeisiä nuorisotyön verkkototeutuksen malleja.
 • Osaat edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä verkossa.
 • Pystyt hyödyntämään luovasti mediaosaamisen mahdollisuuksia koulu- ja oppilaitosympäristössä.

Perehdyt Learn-alustalla opiskeluryhmän kanssa seuraaviin aihepiireihin:

 • Hyvä vuorovaikutus, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä rakentava työote verkkoympäristössä.
 • Erilaiset sisällön tuottamisen tavat verkkonuorisotyössä.
 • Kouluympäristössä käytettävät viestintävälineet nuorten kanssa toimiessa. 
 • Mediaosaamisen hyödyntäminen kouluympäristössä.

Opiskelumateriaali, joka löytyy Learn-verkko-oppimisympäristöstä:

 • Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön. Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen (2016). Julkaisu on vapaasti ladattavissa verkosta osoitteessa: https://www.koordinaatti.fi/sites/default/files/2020-01/Koordinaatit-nuortentietojaneuvontatyohon.pdf
 • Opintojakson tehtävät on tarkoitettu testattaviksi omassa ammatillisessa ympäristössä tai soveltaen sitä. Opintojakson tehtäviä voi toteuttaa haluamassaan aikataulussa. Myös testiä voi suorittaa haluamanaan ajankohtana. Testissä on rajoittamaton kokeilumahdollisuus.

2. OPPILAITOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖINÄ, 10 op

Oppilaitosnuorisotyön turvallisuuskysymykset (5 op), 9.4.–3.9.2025, Tommi Panzar. Verkko-opetus 9.4. klo 9–12 , 26.5. klo 9–12, 3.9. klo 13–15.

Tavoitteet:

 • Tutustut keskeiseen lainsäädäntöön sekä asiakirjoihin.
 • Osaat toteuttaa turvallisen tilan periaatteita.
 • Tiedät, miten luodaan turvallisia yhteisöjä.
 • Tutustut turvallisuussuunnitteluun ja riskianalyysiin.
 • Saat tietoa yhteisöjen tukemisesta kriisitilanteissa.
 • Tunnistat omat vastuut ja roolit turvallisuuden kehittämisessä.

Opiskelumateriaali löytyy Learn-verkko-oppimisympäristöstä.

Opintojaksolla voidaan hyödyntää opiskelijoiden työelämäympäristöjä.

Oppilaitosympäristön lainalaisuudet ja laadun kehittäminen (5 op), 27.8.–31.12.2025, Sirpa Räikkönen, Mirka Lähdeniemi. Verkko-opetus 27.8. klo 9–11, 6.10. klo 9–12, 26.11. klo 9–12.

Tavoitteet:

 • Hahmotat ja ymmärrät suomalaisen koulujärjestelmän toimintaperiaatteet ja perehdyt keskeiseen lainsäädäntöön.
 • Tutustut koulun muihin ammattiryhmiin ja rooleihin kasvattajayhteisössä sekä osaat hyödyntää koulun työryhmiä, toimintaympäristöjä ja verkostoja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
 • Tunnet keskeiset oppilaitosnuorisotyön mittarit ja osaat soveltaa niitä omaan työhön.
 • Osaat käyttää laadun seurannasta ja arvioinneista saatua tietoa oman työn kehittämiseen.
 • Osaat viestiä omasta työstä ja sen vaikuttavuudesta eri kohderyhmille.

Opiskelumateriaali, joka löytyy Learn-verkko-oppimisympäristöstä:

 • Hännikäinen-Uutela, A-L., Penttinen, P. (toim.) 2023. Koulunuorisotyö. Kaakkois-Suomen ammatti-korkeakoulu. Xamk oppimateriaalit 2.
 • Kivijärvi, A., Kauppinen E., Kiilakoski T., Leskinen J. (toim). Hidasta kasvua ja lisääntyviä vastuita. Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2021. Kanuuna-verkosto. Nuorisotutkimusseuran/ Nuorisotutki-musverkoston julkaisuja 238.
 • Kolehmainen, M., Lahtinen P. 2014. Nuorisotyötä koulussa. Yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen. Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja.
 • Malm, K. 2021. ”Parempi vaihtoehto kuin 80-luvun Suomi”? Nuorisotyön tekijät, paikat ja ympäristöt vuonna 2030. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja.
 • Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittäminen. Koulunuorisotyön laatua koskeva ohjeistus. 2023. Osaamiskeskus Nuoska – nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa.
 • Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön arviointikriteeristö. Kanuuna.
 • Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipaketti. Kanuuna.

Tehtävissä hyödynnetään opiskelijoiden työelämäympäristöjä.

Koulutuksen toteutus:

Osaajakoulutus on suunniteltu suoritettavaksi vuoden aikana. Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina määrätyssä järjestyksessä. Osa tehtävistä on aikataulutettuja ja voivat sisältää vertaisarviointeja ja keskusteluja. Opinnot sisältävät itsenäistä työskentelyä, osa tehtävistä on mahdollista suorittaa pienryhmissä. Osaajakoulutuksessa tutustut monipuolisesti koulunuorisotyön teoriaan, materiaaleihin ja työtapoihin. Suunnittelet ja toteutat oppimistehtäviä työelämälähtöisesti.

Opiskelumateriaali:

Opettajien valmiiksi kokoama materiaali, joka löytyy kunkin opintojakson Learn-verkko-oppimisympäristöstä.

Arviointimenetelmät ja arviointiperusteet:

 • Erilaisia kirjallisia tehtäviä, osaan opintojaksoja liittyy tentti. 
 • Opintojaksojen arviointiasteikko on 1–5. 
 • Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kunkin opintojakson osalta verkko-oppimisympäristössä.

Työmäärä:

Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia, eli n. 100 työpäivää.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 050 576 0037 / Ruut Kokki.

Ilmoittautumisen voi perua sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi), mutta koulutuksen ensimmäisen lukukauden maksut laskutetaan aina. Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot, häneltä laskutetaan kuluvan lukukauden maksut. Keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää