Ajankohta: 13.1. – 31.12.2025
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot sisältäen pääsääntöisesti itsenäistä opiskelua, pienryhmätyöskentelyä, verkkoluentoja ja etätapaamisia.
Laajuus ja opintojen taso: 30 opintopistettä, AMK 
Paikkamäärä: 100
Kohderyhmä: Kaikki, jotka haluavat täydentää osaamistaan kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaajana. Hankkimalla lisäkoulutusta työmahdollisuudet alalle paranevat. Koulutus on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Lisätiedot: Huomaathan, että voit ilmoittautua Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja II, 30 op -koulutukseen vaikka et ole suorittanut I-osaa. Voit suorittaa Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja I, 30 op ja Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja II, 30 op -koulutukset haluamassasi järjestyksessä. 

Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja I ja II muodostavat 60 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden. Tarkemmin koulukuraattorin kelpoisuusehdoista oheisessa linkissä: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®

Huomioitavaa on, että työnantaja määrittää kriteerit kelpoisuusehdoista koulukuraattorin tehtävään valitessa.

Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettajat: Olli Rissanen, Hannele Pulkamo, Hanna-Leena Lipsanen, Tiina Lybeck ja Haija Kankkunen

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamk Pulsen avoimen AMK:n koulutuksiin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen / Täydentävä osaaminen / Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 1.12.2024
Hinta: 450 € (15 €/op), laskutus kahdessa erässä (á 225 €) aina lukukausien alussa (syyskuussa ja tammi-helmikuussa). Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea osaksi osaajakoulutusta, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia.Lisätietoa maksuperusteista löydät täällä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuessasi sitoudut siihen, että sinulta laskutetaan koulutusmaksun ensimmäinen erä (225 euroa). Koulutusmaksu laskutetaan, vaikka peruisit ilmoittautumisesi ennen opintojen alkamista. Jos perut ilmoittautumisesi tai keskeytät opinnot, ilmoita siitä meille sähköpostilla osoitteeseen avoinamk@xamk.fi. Syyslukukauden laskua ei veloiteta, jos ilmoituksesi on tullut ennen syyslukukauden alkua.

Mikä on osaajakoulutus?
Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.
 • Koulutusten laajuus on 30 opintopistettä eli n. 800 tuntia opiskelijan työtä (n. 100 opiskelupäivää).

Kouluttaudu Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaajaksi! Tällä hetkellä kouluhyvinvointi ja siihen liittyvät ilmiöt puhuttavat kovasti. Yhteiskuntamme tarvitsee koulutettuja ammattilaisia erilaisiin työtehtäviin koulumaailmassa – Tarve on suuri.

Koulutuksessa ei ole edeltävyysvaatimuksia ja pääset mukaan vaikka et tällä hetkellä työskentele koulumaailmassa. Opiskelu tapahtuu joustavasti verkossa ja se onnistuu myös oman työn tai muun opiskelun ohessa. Koulutuksen myötä rakennat itsellesi myös vertaisverkostoa tulevaisuutta varten.

Kouluhyvinvointiin ja kuraattorityön osaajakoulutuksen suorittanut opiskelija osaa hyödyntää osaamistaan työelämässä ja tunnistaa kouluhyvinvointiin liittyviä ilmiöitä jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa.

Tavoitteet ja sisältö:

Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja II, 30 op -koulutus koostuu kahdesta teemamoduulista:  

 1. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitosympäristöissä, 15 op  
 2. Oppilaitosyhteisön haasteet ja tulevaisuus, 15 op  

Voit tutusta opetussuunnitelmaan myös oheisesta linkistä: Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja II | Opinto-opas, XAMK

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitosympäristöissä, 15 op -teemamoduuli sisältää seuraavat opintojaksot. Huomaathan, että opintojaksot eivät ole kronologisessa järjestyksessä: 

Seksuaali- ja sukupuoli-identiteetin tukeminen oppilaitosyhteisössä, 5 op 
Ajankohta: 19.3.-31.5.2025, verkkoluennot järjestetään maalis-huhtikuussa 2025 keskiviikkoisin 19.3., 26.3., 9.4., 16.4., 29.4. (poikkeus tiistai) ja 7.5.2025 klo 17-18.30.
Opettajat:  Tiina Lybeck ja Haija Kankkunen, etunimi.sukunimi@xamk.fi 

Opintojaksolla: 

 • perehdyt seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin liittyviin keskeisiin käsitteisiin 
 • saat työvälineitä seksuaali- ja sukupuoli-identiteetin tukemiseen yksilötyössä ja oppilaitosyhteisössä 
 • lisäät ymmärrystäsi oman sukupuolen ja seksuaalisuuden tiedostamisen merkityksestä sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin tukemisessa 
 • tiedostat kulttuurisensitiivisen työotteen merkityksen sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin tukemisessa 
 • vahvistat seksuaalioikeuksia koskevaa tietoperustaasi ja saat työvälineitä edistää niiden toteutumista omassa toimintaympäristössäsi 
 • opit tunnistamaan seurusteluun liittyvän ja seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan muotoja sekä seksuaalisen häirinnän tunnusmerkkejä ja saat valmiuksia toimia häirintä- ja väkivaltauhkatilanteissa 

Opintojakso sisältää itsenäisesti katsottavissa olevan orientaatioluennon, kuusi verkkoluentoa sekä aikataulutettuja tehtäviä luentojen teemoihin liittyen sekä osaamistestin. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan verkkoluentoihin etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Luentotallenteet ovat myöhemmin katseltavissa. 

Neuropsykiatrisen ohjauksen lähtökohdat, 5 op 
Ajankohta: 6.5.-30.9.2025, verkkoluennot järjestetään touko-kesäkuussa 2025 tiistaisin 6.5., 13,5., 20.5., 27.5. ja 3.6.2025 klo 16.30-18. Tehtävien palautus tapahtuu kesä-syyskuussa 2025. 
Opettaja: Hanna-Leena Lipsanen, etunimi.sukunimi@xamk.fi 

Opintojaksolla: 

 • perehdyt neuropsykiatriseen ohjaukseen   
 • ymmärrät, mitä neuropsykiatriset häiriöt ovat 
 • tunnistat neuropsykiatriset erityisvaikeudet ja vahvuudet sekä osaat tukea ja ohjata asiakasta toimintaympäristöissä muu verkosto huomioiden 
 • opit tukemaan eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien neuropsykiatrisen taustan omaavien asiakkaiden arjen- ja elämänhallintataitoja  
 • saat valmiuksia kehittää yhdessä asiakkaan kanssa uusia positiivisia toimintatapoja ja luoda pohjaa myönteiselle elämänpolulle  
 • osaat tarvittaessa ohjata asiakasta neuropsykiatristen palveluiden käytössä 

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä liittyen luentojen teemoihin. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan virtuaaliluentoihin etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Luennot nauhoitetaan ja ne ovat myös myöhemmin katseltavissa.  

Välittävän kouluyhteisön rakentaminen, 5 op 
Ajankohta: 20.8.-30.9.2025,verkko-opetus järjestetään elo-syyskuussa 2025 keskiviikkoisin 20.8., 27.8., 3.9., 10.9. ja 17.9.2025 klo 16.30-18. Lisäksi järjestetään päätöseminaarit (läsnäolovelvollisuus verkossa): 
Ryhmä A: ke 24.9. klo 16.30-18 
Ryhmä B: to 25.9 .klo 16.30-18 
Opettaja: Hannele Pulkamo, etunimi.sukunimi@xamk.fi 

Opintojaksolla:  

 • lisäät ymmärrystäsi psyykkisesti turvallisen yhteisön merkityksestä ja sen muodostumiseen yhteydessä olevista tekijöistä  
 • saat työvälineitä lämpimän, hyväksyvän ja välittävän ryhmän ja yhteisön rakentamiseen   
 • opit tunnistamaan ryhmästä pandoja, leopardeja ja muita rooleja sekä huomioimaan heidän yksilölliset ja yhteisölliset vahvuuteensa  
 • saat rohkeutta puuttua yhteisöllistä toimintaa haittaaviin ilmiöihin 

Opintojakso sisältää ennakkotehtäviä ja aikataulutettuja tehtäviä liittyen opintojakson teemoihin. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan verkko-opetukseen etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Verkkotapaamiset nauhoitetaan ja ne ovat myös myöhemmin katseltavissa. 

 

Oppilaitosyhteisön haasteet ja tulevaisuus, 15 op -teemamoduuli sisältää seuraavat opintojaksot. Huomaathan, että opintojaksot eivät ole kronologisessa järjestyksessä

Traumainformoitu lähestymistapa ja hyvinvoivat yhteisöt, 5 op 
Ajankohta: 21.1.-28.2.2025, verkkoluennot järjestetään tammi-helmikuussa 2025 tiistaisin 21.1., 28.1., 4.2. ja 11.2. klo 16.30-18. 
Opettaja: Hanna-Leena Lipsanen, etunimi.sukunimi@xamk.fi 

Huomaathan, että Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja II -koulutus käynnistyy Traumainformoitu lähestymistapa ja hyvinvoivat yhteisöt -opintojaksolla. 
  
Opintojaksolla:  

 • tiedostat kuraattorin roolit kouluyhteisön kohtaamissa trauma- ja kriisitilanteissa  
 • vahvistat yksilötyöskentelyosaamistasi kuraattorina oppilaan kriisitilanteissa 
 • perehdyt erilaisten kriisien määritelmiin ja syvennät kriisin vaiheiden tuntemustasi  
 • osaat kuvata trauman syntymekanismia ja sen vaikutuksia yksilöön 
 • tunnistat erilaisia haavoittuvuuksia, jotka vaikuttavat yksilöiden toimintaan vuorovaikutussuhteissa  
 • osaat ehkäistä yksilön, perheen tai yhteisöjen uudelleen traumatisoitumista  
 • osaat kuvata yhteisöjen hyvinvointia edistäviä tekijöitä.  
 • tunnet ja osaat soveltaa erilaisia työmenetelmiä hyvinvoivien yhteisöjen edistämiseksi 

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä liittyen luentojen teemoihin ja verkkotentin. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan virtuaaliluentoihin etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Luennot nauhoitetaan ja ne ovat myös myöhemmin katseltavissa. 

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen, 5 op  
Ajankohta: 8.10.-30.11.2025, verkko-opetus järjestetään loka-marraskuussa 2025 keskiviikkoisin 8.10., 15.10., 22.10., 29.10. ja 5.11. klo 16.30-18. 
Opettajat: Hanna-Leena Lipsanen ja Hannele Pulkamo, etunimi.sukunimi@xamk.fi 

Opintojaksolla: 

 • saat ajantasaista tietoa lasten ja nuorten mielenterveydestä, päihteistä, päihteiden käytöstä ja niihin liittyvistä ilmiöistä  
 • saat valmiuksia kohdata lapsia ja nuoria, joilla on mielenterveyteen ja/tai päihteiden käyttöön liittyviä kysymyksiä ja murheita 
 • opit kysymään rohkeasti päihteiden käytöstä ja mielen hyvinvoinnista  
 • opit tarvittaessa ohjaamaan lapsia ja nuoria heidän tarpeitaan vastaaviin mielenterveys- ja päihdepalveluihin 

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä liittyen luentojen teemoihin. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan virtuaaliluentoihin etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Luennot nauhoitetaan ja ne ovat myös myöhemmin katseltavissa. 

Kohti tulevaisuuden koulua, 5 op 
Ajankohta: 11.11.-31.12.2025, verkko-opetus järjestetään marras-joulukuussa 2025 tiistaisin 11.11., 18.11., 25.11., 2.12. ja 9.12. klo 16.30-18. 
Opettaja: Olli Rissanen, etunimi.sukunimi@xamk.fi 

Opintojaksolla:  

 • ymmärrät suomalaisen koulun nykyhetken peilaten sitä menneisyyteen ja tulevaisuuteen  
 • hahmotat koulussa tapahtuvaa murrosta sekä kuinka digitalisaatio vaikuttaa työhön, koulutukseen ja arkeen  
 • ymmärrät opetusteknologian kehityksen merkityksen tulevaisuuden kouluympäristössä  
 • tiedostat kouluverkoston harvenemisen vaikutuksen kansallisesti tai alueellisesti 
 • tiedostat minkälaista osaamista tulevaisuuden koulussa tarvitaan 

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä liittyen luentojen teemoihin. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan virtuaaliluentoihin etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Luennot nauhoitetaan ja ne ovat myös myöhemmin katseltavissa. 

 

Koulutuksen toteutus: 
Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja II, 30 op -koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Opiskelutapoina ovat mm. verkkoluennot, etätapaamiset ryhmän kanssa, itsenäinen opiskelu, pienryhmätyöskentely, aikataulutetut yksilö- ja ryhmätehtävät, mahdolliset ennakkotehtävät, itseopiskeltava kirjallinen materiaali sekä verkossa käytävät keskustelut. 

Opiskelijoita suositellaan osallistumaan verkkoluentoihin ja -tapaamisiin etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Joissain opintojaksoissa oppimistehtävien esittely tapahtuu läsnäolovelvoitteissa webinaarissa. Suurin osa verkkoluennoista ja -tapaamisista nauhoitetaan ja ne ovat tarvittaessa katseltavissa myös myöhemmin. Tämä koulutus soveltuu työn ohessa suoritettavaksi. 

Koulutukseen sisältyy kuusi opintojaksoa. Tammikuussa 2025 opiskelijoille järjestetään aloitusinfo nauhoitettuna etätilaisuutena. 

Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaajakoulutus II:n laajuus on 30 opintopistettä. Yksi 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia, eli noin 100 työpäivää. 

 

Lisätietoja koulutuksesta ja koulutuksen sisällöstä:
Koulutusvastaava Olli Rissanen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 040 631 9828, Tiina Valjakka

HUOM! Ilmoittautuminen vuonna Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti.

Ilmoittautumisen voi perua sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi), mutta koulutuksen ensimmäisen lukukauden maksut laskutetaan aina. Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot, häneltä laskutetaan kuluvan lukukauden maksut. Keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää