Ajankohta: 18.9.2023–31.3.2025
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot, koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa.
Laajuus: Korkeakouludiplomin laajuus on 60 opintopistettä. Kokonaisuus sisältää neljä 15 opintopisteen koulutuskokonaisuutta. Jos haluat suorittaa korkeakouludiplomin sijaan pienempiä kokonaisuuksia, voit valita yhden tai useamman 15 op opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuuksiin ilmoittaudutaan erikseen.
Opintojen taso: AMK
Kohderyhmä: Diplomikoulutus sopii sinulle, joka haluat laajentaa tai syventää osaamistasi kriisi- ja poikkeusolotilanteista. Koulutus sopii henkilöille, joiden tehtävänkuvaan sisältyy kriisi- ja poikkeusoloihin varautumista, niiden hallintaa tai toimimista niissä.
Opettajat: Opinnot järjestetään Hämeen ammattikorkeakoulun, HAMK, ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamk, yhteistyössä. Opetuksesta vastaavat HAMKin ja Xamkin opettajat ja muut asiantuntijat.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Ilmoittautuminen 60 op kokonaisuuteen on päättynyt: 31.7.2023 (Huom! Yksittäisten diplomin osien ilmoittautuminen avataan 2-3 kk ennen ko. osion alkua. Ks. kohta Moduulit I-IV)
Hinta: Yhteensä 700€, hinta koostuu neljästä (4) lukukausimaksusta á 175 €. Laskutus lukukausittain, 175 € syksy/kevät ja laskutus tapahtuu aina uuden koulutuskokonaisuuden alkaessa. Mikäli suoritat lukukaudessa vain osan opinnoista, ei lukukausimaksua hyvitetä.

Korkeakouludiplomiopintoja koskevaan lukukausimaksuun ei voi sisällyttää muita avoimen AMK:n opintoja.

HUOM! HAMKin tai Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tähän koulutukseen.

Koulutuskokonaisuudet

1. Kriisi- ja poikkeustilanteiden osaamisen perusta 15 op 

Ajankohta: 18.9.–15.12.2023
Soveltuu:    

 • Kriisi- ja poikkeusolojen parissa työskentelystä kiinnostuneille.  
 • Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten toimialojen työntekijöille.   
 • Kunnan, valtion, yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin työntekijöille, joiden tehtäviin kuuluu varautumisesta ja poikkeusolojen aikaisesta turvallisuudesta huolehtiminen.  
 • Kriisi- ja poikkeusoloihin varautumisesta, kriisi- ja poikkeusoloihin liittyvästä toiminnasta sekä turvallisuusalaan liittyvästä palveluliiketoiminnasta ja tuotteistamisesta kiinnostuneille. (“bisnestä kriiseistä”). 
 • Psykososiaalisen tuen prosessin kehittämisestä vastaavat sekä ko. työtä tekevät  

Tavoitteet:  

 • Tunnet keskeiset kriisityötä ja poikkeusoloja ohjaavat lait ja ohjeistukset sekä kokonaisturvallisuuden yhteiskuntamallin. 
 • Osaat hyödyntää ennakointitietoa kriisi- ja poikkeusoloihin liittyen oman työsi kehittämisessä. 
 • Tunnet yhteiskunnan kriittisten toimintojen varautumisen ja turvaamisen näkökulmat. 

Sisältö: 

 • Kriisi- ja poikkeustilanteisiin liittyvät käsitteet ja lainsäädäntö  5 op 
 • Tulevaisuuden näkökulma 5 op 
 • Kriisi- ja poikkeustilanteet yhteiskunnan eri osa-alueilla 5 op

2. Akuutti kriisi suomalaisessa yhteiskunnassa 15 op 

Ajankohta: 22.1.–5.5.2024
Soveltuu: 

 • Henkilöille, jotka tarvitsevat taitoja auttaa akuutissa kriisissä olevia ihmisiä. 
 • Psykososiaalisen tuen prosessin kehittämisestä vastaavat sekä kyseistä työtä tekevät.  
 • Kunnan, valtion, yksityisen sekä kolmannen sektorin työntekijöille, joiden tehtäviin kuuluu vastata psykososiaalisen tuen suunnittelusta, toteuttamisesta sekä arvioinnista. 
 • Kriisi- ja poikkeusolojen parissa työskentelystä kiinnostuneille.  

Tavoitteet: 

 • Saat valmiuksia kohdata akuutin kriisin kokeneen henkilön. 
 • Tunnet psykososiaalisen tuen järjestelmät eri tasoilla ja osaat soveltaa niitä erilaisissa kriisitilanteissa. 
 • Ymmärrät psykososiaalisen tuen merkityksen ja toiminta mallit erilaisissa kriisitilanteissa. 
 • Perehdyt psykososiaalisen tuen prosessien kehittämiseen. 
 • Ymmärrät yhteiskunnan eri toimijoiden roolit äkillisissä kriisitilanteissa ja niihin varautumisessa.

Sisältö: 

 • Asiakkaana akuuteissa kriiseissä 5 op 
 • Psykososiaalinen tuki 5 op 
 • Varautuminen ja yhteistyö akuuteissa kriisitilanteissa 5 op

3. Johtaminen, viestintä ja yhteistyöverkostot kriisi- ja poikkeustilanteissa Suomessa 15 op 

Ajankohta: 2.9.–30.11.2024
Soveltuu:    

 • Kriisi- ja poikkeusolojen parissa työskentelystä kiinnostuneille.  
 • Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten toimialojen työntekijöille.   
 • Kunnan, valtion, yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin työntekijöille, joiden tehtäviin kuuluu moniviranomais- ja vapaaehtoisyhteistyö. 

Tavoitteet:  

 • Opit kriisiviestinnän keskeiset periaatteet ja saat kokonaiskäsityksen kriisiviestinnän onnistumisen edellytyksistä.  
 • Hallitset viestinnän eettiset periaatteet ja ymmärrät arvojen merkityksen viestinnän onnistumiselle.  
 • Opit varautumaan kriiseihin viestinnän näkökulmasta ja ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen kriisiviestinnän onnistumisen kannalta.  
 • Osaat laatia kattavan kriisiviestintäsuunnitelman huomioiden sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavat.  
 • Ymmärrät myös sosiaalisen median erityispiirteet viestinnässä.  
 • Osaat toteuttaa ja johtaa kriisiviestintää.   

Sisältö:    

 • Kriisiviestintä 5 op 
 • Kriisijohtaminen 5 op 
 • Moniviranomaisyhteistyö kotimaan kriisi- ja poikkeustilanteissa 5 op 

4. Kriisityöntekijän toimintavalmiudet 15 op 

Ajankohta: 13.1.–31.3.2025
Soveltuu: 

 • Kaikille kriisi- ja poikkeusolojen parissa työskentelystä kiinnostuneille.   
 • Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten toimialojen työntekijöille.    
 • Kunnan, valtion, yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin työntekijöille, joiden tehtäviin kuuluu varautumisesta ja poikkeusolojen aikaisesta turvallisuudesta huolehtiminen. 

Tavoitteet:  

 • Osaat suunnitella ja toteuttaa projekteja kriisitilanteissa.   
 • Hallitset kriisiauttamisessa tarvittavat vuorovaikutustaidot.  
 • Osaat tunnistaa ja ymmärtää kriisityön vaikutukset työntekijään sekä löytää keinot huolehtia työntekijän työkyvystä.

Sisältö: 

 • Projektien johtaminen muuttuvissa toimintaympäristöissä 5 op  
 • Kriisissä toimivan valmiudet ja kohtaamistaidot kriisitilanteissa 5 op  
 • Työntekijän jaksaminen 5 op

Korkeakouludiplomikoulutukset

 • ovat korkeakoulututkintojen osista muodostettuja koulutuskokonaisuuksia
 • voidaan myöhemmin sisällyttää osaksi tutkintoa
 • ovat kaikille avoimia eikä koulutuksiin ole pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia
 • ovat laajuudeltaan 60 op ja kestävät 1,5-2 vuotta
 • eivät johda tutkintoon, mutta opiskelija saa todistuksen eli korkeakouludiplomin.

 

Mikäli olet kiinnostunut suorittamaan vain osan korkeakouludiplomin opinnoista, voit suorittaa myös yhden tai useamman 15 op:n opintokokonaisuuden. Lisätiedot ja ilmoittautumiset HAMKin ilmoittautumissivun ohjeiden mukaisesti:

Lisätietoja:

Opinnot järjestetään yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) kanssa. Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin. Tiedusteluihin HAMKissa vastaa Kati Rokala, kati.rokala@hamk.fi tai 050 574 5056.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos et saa viestiä ilmoittautumisajan päätyttyä, tarkista roskaposti. Ota tarvittaessa yhteys HAMKin avoimen ammattikorkeakoulun toimistoon avoinamk@hamk.fi.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää