Sinustako työpaikanne johtotähti vai QualityMaster? Tule mukaan oppimaan laadunhallinnan keskeisten työkalujen käyttöä, löytämään keinoja laadunhallintaan, viemään muutosta eteenpäin ja kehittämään määrätietoisesti työpaikkasi laatukäytäntöjä. Lupaamme, että koulutuksen käytyäsi:

 • osaat käyttää laadunhallinnan keskeisiä työkaluja,
 • osaat perustaa laatuorganisaation työpaikallesi,
 • osaat ohjata muita laatutyöskentelyyn ja
 • osaat tunnistaa ja käyttää keinoja muutoksen edistämisessä.

Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kaksi (2) kuukautta.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Kohderyhmä: SOTE-organisaatioiden ja -yritysten laatuvastaavat tai sellaiseksi haluavat sekä kaikki laadunhallinnasta kiinnostuneet.
Edeltävä osaaminen: Huomioithan opintojen olevan YAMK-tason opintoja. Suositeltavaa on, että sinulla on aiempi suoritettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai sitä edeltänyt opistoasteen tutkinto, kuten ensihoitaja, fysioterapeutti, jalkaterapeutti, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, suuhygienisti, terveydenhoitaja ja toimintaterapeutti tai vastaava osaaminen.
Opettajat: Aila Pärnänen ja Päivi Lifflander, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki YAMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 18.6.2023. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. Ilmoittautuminen on sitova.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi: 

 • Osaat hyödyntää kehittämisessä laadun hallinnan käsitteitä, periaatteita ja työkaluja. 
 • Osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja johtaa laatukehittämistä monialaisesti ja jatkuvan parantamisen periaatteella. 
 • Osaat arvioida ja analysoida laatujohtamisen osatekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosessien kehittämisessä. 
 • Osaat hallita laadun dokumentaatiota. 
 • Osaat hyödyntää laatujohtamisessa vaikuttavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta edistäviä menetelmiä.  
 • Osaat soveltaa muutosjohtamisen keinoja laadun kehittämisessä. 

Sisältö:

 • Miten laadun hallinnan käsitteitä, periaatteita ja työkaluja voi hyödyntää palveluprosessien kehittämisessä?
 • Mitä onnistunut laadun kehittäminen edellyttää monialaisessa kehittämisessä ja jatkuvan parantamisen periaatteen soveltamisessa?
 • Miten laatujohtamisen osatekijöitä voidaan analysoida ja arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosessien kehittämisessä?
 • Miten laatujohtamisen dokumentaatioita hallitaan?
 • Miten vaikuttavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta kehitetään palveluprosesseissa?
 • Miten muutosjohtamisen keinoja ja teorioita voidaan hyödyntää palveluprosessien kehittämisessä?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Tämä on itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä, videoituja luentoja ja verkkotenttejä. Opintojakson tehtävät ja niiden laajuus ovat:

 • Laadulla ja vaikuttavuudella hyvinvointialueen ja yksityisten sotepalvelujen tuottajien menestykseen (1 op):
  • Videoita ja virittäytymistehtäviä Learn-oppimisalustalla 
  • Tentti 
 • Standardien, lainsäädännön, hyvien käytäntöjen ja organisaation omien ohjeiden osuus laadun hallinnassa (0,5 op):
  • Videoita ja harjoitustehtäviä Learn-oppimisalustalla
  • Tentti  
 • Hyvinvointialueen tai yksityisen sote-palvelun tuottajan strategiaan perustuvan laatupolitiikkaan perehtyminen (0,5 op):
  • Laatuasiakirjoihin perehtyminen, tehtävä ja vertaiskommentointi
  • Tentti 
 • Laatutyön organisointi Hyvinvointialueella ja yksityisen palvelun tuottajan organisaatiossa (0,5 op)
 • Laatutyökaluilla parempaan hallintaan (0,5 op):
  • Harjoitustehtäviä Learn-oppimisalustalla
 • Asiakaslähtöinen toiminta hyvinvointialueella (2 op):
  • Haastattelutehtävä
  • Kehittämisen suunnittelu
  • Tentti

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson oppimisalustalla. Suositeltavia lähteitä ovat muun muassa:

 • Kekomäki, M. 2020. Etiikasta ekonomiaan – ja takaisin. e-kirja. Helsinki: Duodecim.
 • Kivelä, M. ym. 2021. Keskusteluja auditointikokemuksista. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.
 • Gröönroos, C & Tillman, M. 2020. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. AlmaTalent.
 • Laaksonen, H. ym. 2020. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. e-Kirja. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä 29.6.2021/612.
 • Malmivaara, A. 2022. Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa. Helsinki: Duodecim.
 • Miettinen, J.J., Mäkinen, M., Leikas, J., Jutila, T. & Veko, T. 2020. Vastuullinen toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen kotihoidossa. Finnish Journal of eHealth and eWelfare 1, 70-83.
 • Soteuudistus s.a. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen keskeiset lait. Päivitetty 7.10.2022. Saatavissa: https://soteuudistus.fi/lainsaadanto
 • STM s.a. Sotepalvelut. Päivitetty: 16.1.2023. Saatavissa: https://stm.fi/sotepalvelut/lainsaadanto

Arviointi:
Opintojakson osaaminen arvioidaan verkkotentteinä.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi,puh. 050 472 8993/ Evangelia Antzaka

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse(avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää