Ajankohta: 19.9.-10.12.2023 
Aloitusinfo ti 19.9. klo 16.15-17.15. Läsnäolopakollinen  Webinaari 31.10. klo 16.15-18.15.
Koulutuspaikka:  verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Johanna Jussila
 
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: vapaasti valittavat opinno
Ilmoittautuminen päättyy:  10.9.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. 

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

”Kurssi antoi valtavasti. Materiaali oli aivan priimaa. Hyviä, ajankohtaisia aiheita ja useat niistä lapsen näkökulmasta. Kaikki oppimani on sovellettavissa myös erityisen tuen lapsiin ja nuoriin varhaiskasvatuksessa ja kouluympäristössä.”

”Sain paljon ajateltavaa ja uusia näkökulmia työhön sijaishuollossa. Kurssilla pääsi pohtimaan työtä monesta näkökulmasta ja sain myös paljon uutta tietoa jota voin hyödyntää tulevaisuudessa.”

”Kurssilta sain paljon uusia näkemyksiä niin lasten kuin työntekijöiden näkökulmasta. Erityisesti lapsen näkökulma oli tuotu taitavasti esiin, niin taitavasti, että silmät kostuivat useaan kertaan.”

– opintojaksosta saatua palautetta

Tavoitteet:

 • Osaat tarkastella sijaishuollon käytäntöjä lapsen edun näkökulmasta.
 • Ymmärrät arkisen huolenpidon merkityksen lapsen eheytymiseen.
 • Osaat työskennellä toivoa ylläpitäen ja lapsen yksilöllisyyttä tukien.
 • Tunnet eheyttäviä työskentelyorientaatioita, kuten mentalisaatio ja traumainformoitu työote.

Sisältö:

 • Mitä lapsen etu tarkoittaa arjen käytännöissä?
 • Miten lapset itse kokevat sijaishuollon ja mitä he toivovat työntekijöiltä?
 • Mitä elementtejä arkiseen huolenpitoon sisältyy?
 • Miten yksilöllisellä työskentelyllä voidaan tukea lapsen kehitystä?
 • Mitä mentalisaatio ja traumainformoitu työskentely tarkoittavat sijaishuollon työssä?

Jaksolla käsiteltäviä aiheita:

 • mentalisaatio
 • traumainformoitu työote
 • korjaava vuorovaikutussuhde
 • eheyttävä arki
 • lasten kokemukset sijaishuollosta
 • lapsen etu arjen työkäytännöissä

Opintojakso pitää sisällään useita pieniä yksilötehtäviä sekä verkossa tapahtuvaa yhteistä keskustelua. Tehtävien kautta tutustutaan lapsen näkökulmaan sijaishuollossa. Opintojakso pitää sisällään lisäksi kaksi verkossa läsnäoloa edellyttävää webinaaria. Webinaarit pitävät sisällään opettajan alustuksen sekä yhteistä keskustelua.

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opintojakson tarkemmat tiedot löytyvät Learnistä.
Materiaali:
Opiskelumateriaali on tarjolla suurelta osin kurssipohjalla e-materiaalina. Opiskelijan tulee vain hyvin vähän etsiä lisämateriaalia.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Arviointi:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, tai niina.nikkola@xamk.fi puh. 044 702 8342 Niina Nikkola

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää