Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on n. 2 kk.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 3 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytä aikaisempaa osaamista.
Opettaja: Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Katso myös opintojakso Sosiaalisen median markkinointijuridiikan perusteet, 3 op!

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 8.10.2023. Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. Ilmoittautuminen on sitova.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM!Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:
Osoitat perehtyneisyyttä markkinointia koskevaan suomalaiseen peruslainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeisiin. Tunnistat ja osaat kuvata markkinointiin liittyviä oikeudellisia riskejä ja ottaa ne ennakoivasti huomioon. Sinulla on perusvalmiudet arvioida yrityksiin, organisaatioihin ja kuluttajiin ja muihin kohderyhmiin kohdistuvaa markkinointia juridisesta näkökulmasta.

Sisältö:
Mitkä ovat kuluttaja- ja B2B-markkinoinnin keskeiset säännöt?
Millaisia toimialakohtaisia markkinoinnin säännöksiä on?
Miten suojataan brändejä, tuotteita ja palveluja?
Mitä ovat kilpailijoihin kohdistuvat moitittavat markkinoinnin menettelyt?
Miten henkilötietoja voidaan käyttää markkinoinnissa?
Mitkä ovat seuraamukset sääntöjen vastaisesta markkinoinnista?

Toteutus:
Opintojakson voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta. Opintojakso suoritetaan harjoitustenteillä ja lopputentillä. Tentit voi suorittaa sähköisesti etätentteinä Learn-verkko-oppimisympäristössä oman aikataulun mukaisesti. Harjoitustenttien läpäiseminen on edellytyksenä lopputentin suorittamiselle.

Soveltuu hyvin suoritettavaksi yhdessä opintojakson 'Sosiaalisen median markkinointijuridiikan perusteet 3 op' kanssa.

Nonstop verkko-opintoihin opiskelija voi ilmoittautua koska tahansa ja suorittaa opiskelun omassa tahdissa, huomioiden opintojaksoialustalta löytyvät ohjeistukset. Nonstop verkko-opinnot suoritetaan itsenäisesti opintojaksoalustalla olevien ohjeiden mukaisesti ja opettajat tarkistavat tehdyt palautukset opintojakson aikataulun mukaisesti.

Nonstop verkko-opintojaksojen ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintojakson tarkemmat suoritusohjeet löytyvät verkko-oppimisympäristöstä (Learn-alustalta). Kurssien suorittamiseen on aikaraja (2 kk), joka käynnistyy kun opiskelijan ilmoittautuminen opintojaksolle on hyväksytty. 

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 80 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

  • Koivumäki: Markkinointijuridiikka 2022, opintojakson Learn-alustalla ilmoitetuin osin. Kirja on saatavilla myös e-kirjana
  • Muu opintojakson Learn-alustalla ilmoitettu aineisto.

Arviointi:
Harjoitustentit ja lopputentti. Kokonaisarviointi perustuu opiskelijan lopputentistä saamiin pisteisiin. Lopputentin maksimipisteet 100 pistettä, hyväksymisraja ja arvosanan 1 raja on 41 pistettä.

Opiskelijan osaamista arvioidaan seuraavilla osa-alueilla:

  • Tunnet markkinointijuridiikan perussäännöt.
  • Osaat käyttää asiantuntevasti markkinoinnin lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeisiin liittyviä ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
  • Osaat tunnistaa ja kuvata markkinointiin liittyviä oikeudellisia riskejä ja ottaa ne ennakoivasti huomioon.
  • Osaat arvioida yrityksiin, organisaatioihin ja kuluttajiin ja muihin kohderyhmiin kohdistuvaa markkinointia juridisesta näkökulmasta.

Arviointiasteikko:1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi,puh. 044 702 8523 / Leena Parviainen

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse(avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää