Ajankohta: Tämä opintojakso alkaa 21.2.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Marja-Liisa Rissanen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:  Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue:  Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 29.10.2023, opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. Ilmoittautuminen on sitova.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

  • Osaat näyttöön perustuvan toiminnan käsitteistöä.
  • Osaat arvioida näyttöön perustuvan toiminnan toteutumista omassa terveydenhuollon toimintaympäristössä.
  • Osaat arvioida näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistarvetta omassa terveydenhuollon toimintaympäristössä.
  • Osaat hakea näyttöön perustuvaa tutkimustietoa.
  • Osaat tehdä tarvelähtöisen alustavan näyttöön perustuvan alustavan hoitotyön kehittämissuunnitelman.

Sisältö:

  • Näyttöön perustuvaan toimintaan liittyvät käsitteet.
  • Näyttöön perustuvan toiminnan osa-alueet.
  • Näyttöön perustuvan tiedon hankinta.
  • Näyttöön perustuvan alustavan hoitotyön kehittämissuunnitelman tekeminen.

Toteutus: 

Verkko-opintototeutus, jossa luku- ja keskustelutehtäviä, monivalintatenttejä, tiedonhakutehtävä ja palautettava kehittämissuunnitelma.

 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Opiskelumateriaali osoitetaan Learn-alustalla opintojakson alkaessa.

Arviointi:

Kaikkien tehtävien hyväksytty suorittaminen. Tehtäviin on asetettu hyväksymisrajat ja kirjallisen kehittämissuunnitelma tehtävän arvioi opettaja

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka
 
Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse(avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää