Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 3 opintopistettä
Kohderyhmä: Terveydenhuoltoalan ammattilaiset ja opiskelijat
Opettaja: Pirjo Heimo, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 17.12.2023. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi:

  • Tunnet keskeisimmät neurologiset sairaudet.
  • Osaat tunnistaa akuutisti sairastuneen neurologisen potilaan oireita ja soveltaa siihen tarkoitettuja malleja ja menetelmiä.
  • Osaat havainnoida ja tarkkailla äkillisesti sairastuneen neurologisen potilaan vointia ja vastata hoidon tarpeeseen hoitotyön auttamismenetelmiä soveltaen.
  • Osaat hankkia ja käyttää tutkittua tietoa sekä hyödyntää sitä neurologisen potilaan terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Sisältö:

  • yleisimmät neurologiset sairaudet, oireet ja ilmenemismuodot
  • akuutisti sairastuneen neurologisen potilaan alkuvaiheen tarkkailussa käytettävät mallit ja menetelmät
  • näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen akuutin neurologisen potilaan tarkkailussa ja hoidossa
  • neurologiseen sairauteen liittyvät syy-seuraussuhteet ja niiden merkitys yksilön hyvinvoinnissa

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Tämä on itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, jossa opiskelijana voit rytmittää omaa oppimistasi ja opiskeluasi Learn-alustalla annettujen määräaikojen puitteissa.

Opintojakso koostuu kolmesta teemasta, jotka sisältävät erilaisia oppimistehtäviä jokaiseen aihealueeseen liittyen. Tehtävät ovat itsenäisiä oppimistehtäviä ja ryhmäkeskusteluja, joihin osallistut oman aikataulusi mukaisesti. Lisäksi opintojaksolla on luentotallenteita ja videomateriaalia sekä podcasteja, joita voit katsoa oman aikataulusi mukaisesti. 

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa 81 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opettajan Learn-alustalle lataama materiaali ja käypähoitosuositukset sekä mahdolliset e-kirjat, joista ilmoitetaan Learn-alustalla.

Arviointi:
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien ja testien suorittamisen. Opintojakso päättyy lopputestiin, joka arvioidaan Hyväksytty/Hylätty -asteikolla XAMK:n arviointiohjeiden mukaisesti.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 8124/Petra Turtiainen

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää