Ajankohta: 2.5.-1.11.2023, verkkokontaktit 2.5. klo 9-12 ja 1.11. klo 9-11
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 35
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: – 
Opettaja: Mirka Lähdeniemi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tason opinnot Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaavalinnaiset opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 23.4.2023
Hinta: 60 €. Lisätietoja maksuista täällä. Osaajakoulutuksen opintojaksojen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Tämä opintojakso laskutetaan erikseen, vaikka olisit lukukausimaksun (175 €) maksaja.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat kohdata moninaisia opiskelijoita ja toimia heidän kanssaan.
 • Osaat tunnistaa erilaiset oppijat ja heidän tarpeensa.
 • Osaat toimia kouluttajana nuorisotyön lähtökohdista käsin.
 • Tiedostat ihmiskäsityksen ja oppimiskäsityksen merkityksen kouluttamisessa.
 • Perehdyt erilaisiin nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin teemoihin ja tuotat koulutuskokonaisuuksia valitsemastasi teemasta:
  • seksuaalikasvatus
  • jaksaminen
  • Mitä meidän luokalle kuuluu?
  • oppimisen teema
  • mielen hyvinvointi, stressin hallinta
  • arjenhallinta
  • ehkäisevä päihdetyö
  • yhdenvertaisuuskasvatus
  • tunne- ja vuorovaikutustaidot

Sisältö:

 • Miten huomioit kohtaamisissa ja toiminnassa moninaisten opiskelijoiden tarpeet?
 • Miten koulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan nuorisotyöllisistä lähtökohdista?
 • Miten ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys vaikuttavat kouluttajana toimimiseen?
 • Millaisia koulutuskokonaisuuksia oppilaitosnuorisotyössä tarvitaan? Miten koulutuskokonaisuus tuotetaan?

Toteutus:

Verkko-opinnot. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali: 

 • Uusikylä K., Atjonen P. 2005. Didaktiikan perusteet. 3. uud. p. WSOY.
 • Kupias P., Koski V. 2012. Hyvä kouluttaja. Alma talent Oy.
 • Valvio T., Parviainen T. 2013. Onnistu kouluttajana. Kauppakamari.
 • Lappalainen S., Korpinen V., Pokkinen J. (toim.) 2017. Aika digittää. Näkökulmia ja menetelmiä erityisryhmien nuorten mediavaikuttamiseen. Xamk.
 • Learn -alustan materiaali.

Arviointi: 
Arviointimenetelmänä käytetään vertaisarviointia.
 
Arviointiasteikko:
1-5

Huom! Opintojakso kuuluu Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön osaaja, 30 op -kokonaisuuteen. Mikäli olet ilmoittautunut ko. kokonaisuudelle, ei erillistä ilmoittautumista tälle opintojaksolle tarvita.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää