Ajankohta: 1.9.-17.12.2023
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 25
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Anna Makkonen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot 
Ilmoittautuminen päättyy: 1.8.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi sinä:

 • Osaat tunnistaa terveen ja häiriintyneen syömiskäyttäytymisen erot.
 • Tiedät, kuinka syömishäiriö otetaan puheeksi, kun epäillään epänormaalia syömiskäyttäytymistä.
 • Tiedät nuoruusiän yleisimmät syömishäiriöt ja osaat määritellä ne.
 • Osaat arvioida syömishäiriöiden syntyyn altistavia tekijöitä ja tunnistat mahdollisia ehkäiseviä ja suojaavia tekijöitä.
 • Tiedät syömishäiriöiden vaiheet ja hoidon sairauden eri vaiheissa.
 • Syvennät ymmärrystäsi moniammatillisen hoidon merkityksestä syömishäiriötä sairastavan nuoren hoidossa.

Sisältö:

 • Mitkä tekijät erottavat normaalia ja häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä?
 • Miten syömishäiriötä sairastava nuori voidaan tunnistaa? Miten sairaus otetaan puheeksi?
 • Mitkä ovat nuoruusiän yleisimmät syömishäiriöt ja miten ne määritellään?
 • Mitkä tekijät altistavat syömishäiriöille? Mitkä tekijät suojaavat syömishäiriöiltä?
 • Mitä vaiheita syömishäiriöihin kuuluu ja miten ne vaikuttavat hoidon suunnitteluun?
 • Millaista moniammatillista yhteistyötä syömishäiriöiden hoidossa tarvitaan?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opintojaksolla on käytössä vaiheittainen eteneminen. Ensin on suoritettava 3 op:n laajuinen teoriaosuus, jotta voi suorittaa verkkotentin. Opintojaksolla on pienempiä verkkotehtäviä, keskustelutehtäviä sekä verkkotentti ja oppimispäiväkirja. Opintojaksolla voi siis edetä omaan tahtiin huomioiden kuitenkin, että oppimispäiväkirjan palautuspäivä on viimeistään 10.12.2023. 

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Kumpulainen, K. ym. 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria, soveltuvin osin: syömishäiriöt.
  • Aineistoon pääsy Kaakkurin kautta, Xamkin tunnuksilla (verkkoaineisto)
 • Käypä Hoito suositus: Syömishäiriöt (2014).
 • Muu opiskelumateriaali Learn-alustalla. 

Arviointi:

 • Itsenäisesti verkossa suoritettavia verkko-oppimistehtäviä
 • Verkkotentti (arviointi numeerisesti)
 • Reflektoiva oppimispäiväkirja, kirjallinen tehtävä (arviointi numeerisesti)
 • Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu verkkotentin ja oppimispäiväkirjan perusteella

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 472 8993/ Evangelia Antzaka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää