Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritusaika 2 kk, ensimmäinen aloitus 8.8.2023.
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
Opettaja: Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Tradenomi (AMK), hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Opintojakso vastaa Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen -tutkinnon opetussuunnitelman opintojaksoa Hyvinvointitapahtuman tuottaminen.
Ilmoittautuminen päättyy: 29.10.2023
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:
Hallitset hyvinvointitapahtuman ideointiin, suunnitteluun ja tuottamiseen liittyvät kokonaisuudet.
Ymmärrät hyvinvointitapahtuman johtamisen merkityksen ja siihen liittyvät yksityiskohdat.
Ymmärrät hyvinvointitapahtuman myynnin ja markkinoinnin roolit ja keinot.
Ymmärrät erilaisten sidosryhmien roolit ja merkityksen hyvinvointitapahtuman toteuttamisessa.
Ymmärrät hyvinvointitapahtuman vaikuttavuuden mittaamisen ja ulottuvuudet.

Sisältö:
Miten toteutat tapahtumatuotannon ideoinnin, suunnittelun, toteutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin?
Miten tapahtumaa johdetaan?
Millaisia keinoja voidaan hyödyntää tapahtuman myynnissä?
Miten hyödynnät markkinointiviestintää osana tapahtuman tuottamisessa?
Millaisia sidosryhmiä tapahtuman suunnittelussa ja tuottamisessa on, ja kuinka erilaisten sidosryhmien kanssa toimitaan?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla.

Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin.
Itsenäistä työskentelyä, ei ryhmätöitä.
Opintojaksoon ei sisälly aikaan sidottuja ryhmäkeskusteluja tai verkkoluentoja.

Opintojaksolla on kolme aihealuetta, joihin jokaiseen liittyy verkkotentti.
1. Hyvinvointitapahtuman ideointi, suunnittelu ja toteutus
2. Hyvinvointitapahtuman johtaminen ja sidosryhmät
3. Tapahtuman myynti ja markkinointi

Tentit ilmoitetaan opintojakson Learn-sivuilla.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
• Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle (e-kirja) Edita 2019, Huhtaniska, Tirronen
• Menesty digimarkkinoinnilla (e-kirja) Kauppakamari 2018, Komulainen, Minna
• Kaikki muut opiskelualustalle linkitetyt opiskelumateriaalit

Arviointi:
Opiskelija osaa
– käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
– hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
– käyttää keskeisiä alan malleja ja menetelmiä

Arviointi tenttien perusteella.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi, puh.044 702 8523

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää