Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus 30 op

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille

Koulutuksen toteuttaa Xamk.

Mikä on erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutukset ovat ammatillista kehittymistä ja ammatillista erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia, jotka suunnitellaan ja toteutetaan korkea-asteen koulutuksen ja työ- ja elinkeinoelämän välisenä yhteistyönä.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavia ja ne on suunnattu työelämässä jo toimineille.

Ajankohta: 11.2.2025-6.5.2026
Lähiopetuspäivät: 
Aloitus: 11.-12.2.2025 verkko-opetuksena Teamsilla
Muut lähipäivät:

  • 22.-23.4.2025 Mikkelin kampuksella
  • 3.9.2025 Teamsissa
  • 25.-26.11.2025 Mikkelin kampuksella
  • 20.-21.1.2026 Mikkelin kampuksella
  • 24.-25.3.2026 Mikkelin kampuksella           

ja Päätösseminaari  6.5.2026 Teamsissa
 

Hakuaika päättyy: 8.12.2024 
Koulutukseen valituille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 20.12.2024 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanottaminen sähköpostitse 5.1.2025 mennessä taydennyskoulutus@xamk.fi. 
 
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3
Laajuus: 30 op

Vastuuopettaja: Sirpa Gardemeister, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Kohderyhmä: Koulutukseen voivat hakea sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon suorittaneet..

Ryhmäkoko: 20 opiskelijaa (minimi 18)

Hinta: 1500 € (ALV 0 %), laskutus 4 erässä (yksityishenkilöt) ja 1 erässä (yritysasiakkaat).

Henkilö jolla on jo aiemmin hankittua osaamista palliatiivisesta hoidosta, voi hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista AHOT (Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) -menettelyn kautta. Tällöin hän suorittaa erikoistumisopintoja vain niiltä osin, joissa hänellä ei ole riittävää osaamista. Aiemmin suoritettu ammattikorkeakoulutasoinen (EQF/NQF taso 6) palliatiivisen hoidon 30 op laajuinen opintokokonaisuus (Palliatiivisen ja saattohoidon 30 op erikoistumisopinnot (EQF/NQF 6) tai Palliatiivisen hoidon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 30 op (EQF/NQF 6) mahdollistaa laajemman AHOT-menettelyn. Hinta tällöin 300 € / osallistuja.

Toteutus:

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähi- ja verkko-opetusta, etä- ja vertaisryhmätyöskentelyä, yksilö- ja ryhmäohjausta sekä työelämään integroituja tehtäviä.

Sisältö:

Opinnot koostuvat neljästä moduulista. Kaikille yhteisiä moduuleita ovat

  • Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi, 6 op
  • Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito, 10 op sekä
  • Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö, 9 op.

Lisäksi jokainen opiskelija koostaa opintoja vapaasti valittavaan moduuliin, 5 op

Koulutuksen toteuttaa Xamk.

Valinnasta ilmoittaminen: Koulutukseen valituille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 20.12.2024 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanottaminen sähköpostitse 5.1.2025 mennessä taydennyskoulutus@xamk.fi. 

Peruutusehdot: Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (=keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan (myös sairastapauksissa). Jo maksettuja eriä ei palauteta.

Lisätietoja koulutuksesta:
Lehtori Sirpa Gardemeister, etunimi.sukunimi@xamk.fi 

Lisätietoja hakeutumisesta:
Täydennyskoulutuksen toimisto taydennyskoulutus@xamk.fi 

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää