Laajuus: 60 opintopistettä, 1. lukuvuosi, verkkopainotteiset monimuoto-opinnot
Ajankohta: 10.1.-31.12.2023
Koulutuspaikka: Xamk, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna

Edeltävyysehto: ei edeltävyysehtoja 
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu to 1.12.2022 klo 9, ilmoittautuminen oli avoinna 1.-7.12.2022. HUOM! Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 15.12.2022 saakka. Maksuton perumisoikeus päättyy 13.12.2022 ja sen jälkeen tehdyistä ilmoittautumisista peritään lukukausimaksu!

Paikkamäärä: 10

Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä. Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Huomaathan, että Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin. 

 

Tavoitteet:
Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 60 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja. Sinulla on oikeus hakea avoimen väylän haussa tutkinto-opiskelijaksi kyseiseen koulutukseen, kun olet suorittanut 50 op polkuopintoja.

Verkkopainotteisissa monimuoto-opinnoissa suoritat teoriaopinnot etänä verkon välityksellä. Opinnoissa ei ole aikaan sidottua teoriaopetusta. Itsenäisen verkko-opiskelun lisäksi on suunniteltuja verkkotapaamisia, jotka tukevat opiskeluasi ja joihin voit halutessasi osallistua. Sinun tulee varata aikaa opiskeluun keskimäärin 38t/vk, joten ajanhallinta on tärkeä taito verkkopainotteisessa opiskelussa.

Verkkopainotteiset monimuoto-opinnot sopivat sinulle, jos nautit itsenäisestä opiskelusta ja osaat ohjata omaa opiskeluasi.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset. Opetussuunnitelman pohjalta opiskelijalle voidaan tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa otetaan huomioon mm. opiskelijan aiemmat opinnot ja tavoitteet. Polkuopinnoissa aiempia opintoja ei voida hyväksilukea, mutta mikäli saat tutkinto-opiskelijan paikan, suorittamasi opinnot voidaan hyväksyä osaksi tutkintoa. Koulutus toteutetaan tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä.

Orientaatioviikolla (viikko 2) on 2-3 lähipäivää koululla. Orientaatiopäiviin osallistuminen lähiopetuksessa on tärkeää, jotta saat laitteet ja sovellukset asennettua omalle laitteelle ja pääset opinnoissa sujuvasti alkuun. Verkko-opiskelupäiviä on noin 2-4 kertaa kuukaudessa ja tällöin osallistut opetukseen tietokoneen välityksellä. Ensimmäisen lukukauden lähiopetuspäiviä (läsnäolovelvoite) koululla on noin joka toinen viikko kaksi päivää ja silloin järjestetään mm. työpajat, laboraatiot ja simulaatiot. Lähiopetusviikkojen väliin jäävä aika on itsenäistä opiskelua. Lisäksi opinnot sisältävät vaihtelevan pituisia harjoittelujaksoja hoitotyön eri toimintaympäristöissä. Ensimmäinen harjoittelu on suunniteltu viikoille 18-21.

Tarkemmat tiedot kevään 2023 lähiopetuspäivistä julkaistaan lukkarikoneeseen loppuvuodesta. Löydät tiedot lukkarikoneesta ryhmätunnuksella ''SHSA23KVM''.

Mikäli sosiaali- ja terveysalan polkuopintoihin sisältyy työelämäharjoittelu:

  • Ennen harjoitteluun osallistumista polkuopiskelijan tulee esittää rikostaustaote (SORA-lainsäädäntö).
  • Ennen harjoitteluun hakeutumista opettaja haastattelee kaikki harjoitteluun hakeutuvat opiskelijat.
  • Mikäli polkuopiskelijalla on taustalla sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto, ei haastattelua tarvita.

Rokotuksista:
Tartuntatautilain (1227/2016) § 48 mukaan sosiaali- ja terveysalan työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa ja koronaa vastaan sekä imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan.  

Mikäli opiskelijalla ei ole esittää todistusta omasta suojastaan tai hän kieltäytyy ottamasta rokotuksia, se estää opintoihin kuuluvan ohjatun harjoittelun suorittamisen useimmissa sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että opiskelija ei voi suorittaa kaikkia tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja eikä valmistua hakukohteena olevaan ammattiin.  

Kaakkois-Suomen AMK ei tarjoa rokotussuojaa polkuopiskelijoilleen. Polkuopiskelijan on haettava rokotukset omalla kustannuksella muualta, esim. kunnan perusterveydenhuollosta, työterveyshuollosta tai yksityisiltä palveluntarjoajilta. Koronarokotteet ja influenssarokotteet annetaan valtakunnan ohjeistuksen ja kunnassa olevan rokotusjärjestyksen mukaisesti. 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Koulutusvastaava Tiina Lybeck ja opiskelijavastaava Anu Muhonen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Tutkinto-opinnoista lisätietoa tästä.

Tutustu opetussuunnitelmaan tästä.

Ilmoittautuminen
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen AMK:n polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 13.12.2022 mennessä. Tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMK:n toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä. Koulun tarjoamat ohjelmat ovat Windows-yhteensopivia. Lue lisää täältä.

Opiskelujen aikaiset tuet
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta.

Polulta tutkintoon
1. Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

2. Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMK:ssa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa avoimen väylän haussa.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti
Avoimen AMK:n toimisto, Heidi Väisänen, puh. 050 312 5090, heidi.vaisanen@xamk.fi

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää