Edeltävyysehto***: Tradenomi (AMK) -tutkinto liiketalouden koulutuksessa / koulutusohjelmassa. Tarvittava todistus tulee liittää ilmoittautumislomakkeelle.

Laajuus: 95 opintopistettä, 1,5 – 2 vuotta, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 9.1.2023–31.12.2024. Opinnot ovat pääsääntöisesti monimuoto-opintoja, joissa on lähitapaamisia kampuksella maanantaisin keskimäärin kolme kertaa kuukaudessa.
Kevään 2023 tapaamiset ovat näinä päivinä:
9.1., 16.1., 23.1., 6.2., 13.2., 20.2., 6.3., 13.3., 20.3., 3.4., 17.4., 24.4., 8.5., 15.5., 22.5.
Koulutuspaikka: Xamk, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, Kouvola
Koulutuksen järjestäjä: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Avoin AMK, liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Edeltävyysehto: Tradenomi (AMK) -tutkinto liiketalouden koulutuksessa / koulutusohjelmassa. Tarvittava todistus tulee liittää ilmoittautumislomakkeelle.
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous, oikeustradenomi

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu to 1.12.2022 klo 9, ilmoittautuminen on avoinna 1.–7.12.2022.

Paikkamäärä: 5

Hinta: 175 EUR / lukukausi, yhteensä 525-700 EUR, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä. Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Huomaathan, että Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin. 

 

Tavoitteet:
Oikeustradenomin polkuopinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden päivittää osaamistasi tradenomi (AMK) -tutkinnosta oikeustradenomiksi (tradenomi (AMK).

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tradenomi (AMK) -koulutuksen opetus-suunnitelman mukaiset. Suoritettavien opintopisteiden määrä selviää HOPS-keskustelussa opintojen alus-sa. Opetussuunnitelman pohjalta opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa ote-taan huomioon opiskelijan omat tavoitteet. Aiemmin suorittamiasi opintoja (vähintään 115 op) luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa.

Opinnot muodostuvat monimuoto- ja verkko-opinnoista. Opintojen (yhteensä 95 op) eteneminen suunni-tellaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) teon yhteydessä.

Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5 op
Kauppaoikeus 5 op

Julkisoikeuden perusteet 5 op
Kunnallis- ja virkamiesoikeus 5 op
Julkiset hankinnat 5 op
Yhtiöoikeus 5 op
Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
Asunto- ja kiinteistökaupan juridiikka 5 op

Rikosoikeus 5 op
Oikeudenkäynti ja täytäntöönpano 5 op
Henkilöverotus 5 op
Työoikeuden syventävä osaaminen 5 op

Syventävä harjoittelu 20 op
Opinnäytetyö 15 op

Opinnot ovat pääsääntöisesti monimuoto-opintoja, joissa on lähitapaamisia kampuksella maanantaisin keskimäärin kolme kertaa kuukaudessa.
Kevään 2023 tapaamiset ovat näinä päivinä:
9.1., 16.1., 23.1., 6.2., 13.2., 20.2., 6.3., 13.3., 20.3., 3.4., 17.4., 24.4., 8.5., 15.5., 22.5.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Opiskelijavastaava Aarni Ahtola, aarni.ahtola@xamk.fi, p. 044 702 8218

Liiketalouden tutkinto-opinnoista lisätietoa tästä.

Tutustu opetussuunnitelmaan tästä.

Ilmoittautuminen
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä edeltävyysehdot täyttäneistä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 13.12.2022 mennessä. Tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä. Koulun tarjoamat ohjelmat ovat Windows-yhteensopivia. Lue lisää täältä.

Opiskelujen aikaiset tuet
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta.

Polulta tutkintoon
1. Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

2. Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMKissa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa avoimen väylän haussa.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti
Avoimen AMK:n toimisto, Leena Parviainen, puh. 044 702 8523, leena.parviainen@xamk.fi

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää