Edeltävyysehto***: AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto seuraavilta aloilta: Humanistinen ala ja kasvatusala, kulttuuriala, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala, tekniikan ala, luonnonvara-ala ja merenkulun ala.

Laajuus: 30 opintopistettä, 1 lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 21.8.2023-31.7.2024, aloitus 21.08.2023 klo 10.00 – 18.00
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (YAMK), Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu ke 2.8.2023 klo 9, ilmoittautuminen on avoinna 2.-8.8.2023.

Paikkamäärä: 12

Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä. Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Huomaathan, että Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin. 

 

Tavoitteet: 

Polkuopintojen tavoitteena on laajentaa tutkintotavoitteisesti nuorisokasvatuksen osaamista. Koulutus kohdentuu 

 • työelämän ja ammattialan tutkimukseen ja kehittämiseen, 
 • johtamiseen ja esimiestyöhön, 
 • nuorisokasvatuksen toimintaympäristöjen tuntemukseen 
 • ja ammattialan tulevaisuuden ennakointiin. 

Kun olet suorittanut 30 opintopistettä polkuopiskelijana, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Xamkiin polkuopiskelijoiden kiintiössä (haku avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintopisteiden perusteella) ja valmistua nuorisokasvatuksen ja nuorten toimintaympäristöjen asiantuntijaksi. Ylemmän AMK- koulutuksen avulla sinun on mahdollista kehittää omaa työtäsi ja ammattialaa sekä uudistaa ja johtaa nuorisotyötä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. 

Sisältö ja toteutus:

Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset. Opetussuunnitelman pohjalta jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan omat tavoitteet. Suoritetut opinnot hyväksiluetaan tutkinto-opiskelijaksi siirtymisen yhteydessä.  

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina verkkopainotteisesti. Opintoihin kuuluvat ydinosaamisen opinnot järjestetään osin lähiopetuksena Mikkelin kampuksella ja osin verkossa. Opinnot on mahdollista suorittaa myös kokonaan itsenäisesti verkossa tehtävillä erillisillä oppimistehtävillä. 

Opintoja on mahdollista myös integroida työelämään, tyypillisimmin omaan työpaikkaan. Työn opinnollistamisesta laaditaan suunnitelma, jossa yhdistyvät opintojaksojen ja työn sisällölliset tavoitteet opintojakson suoritukseksi. Suunnitelma laaditaan yhdessä opintojaksoista vastaavien opettajien kanssa. 

Opintojaksojen erilaisten suoritustapojen hyödyntäminen mahdollistaa opintojen rytmittämisen omaan työ- ja elämäntilanteeseen sopivaksi kokonaisuudeksi. Opintojen toteutus mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Työn ohessa opiskelu edellyttää käytännössä aina opintojen kuormituksen suhteuttamista muiden elämänalueiden vaatimuksiin ja odotuksiin. 

Ensimmäisen lukukauden opintojen toteutus 

Opinnot alkavat lähiopetuksena 21.-22.8.2023 Mikkelin kampuksella. Opetus etenee verkossa toteutettavan opetuksen sekä Mikkelin kampuksella pidettävien lähiopetusten vuorottelulla seuraavasti: 

Syksy 2023 

 • 21.-22.8. lähiopetus Mikkelissä. 
 • 18.-19.9. lähiopetus Mikkelissä 
 • 16.-17.10. lähiopetus Mikkelissä 
 • 30.10. verkko-opetus (2h) 
 • 13.11. verkko-opetus (8h) 
 • 11.-12.12. verkko-opetus (8+8h) 

Kevään 2024 ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. 

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon opinnot koostuvat ammattialan ydinosaamista opinnoista (30 op), tätä osaamista täydentävistä opinnoista (30 op) sekä opinnäytteestä (30 op). Ydinosaamisen opinnot sisältävät kaksi 15 op:een laajuista ammattialan sisällöllistä opintokokonaisuutta, joita ovat: 

Nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt -opintokokonaisuus (15 op) 

 • Nuorisokasvatuksen ammatillisuus ajassa (5 op) 
 • Nuoruus yhteiskunnallisessa muutoksessa (5 op) 
 • Nuorten hyvinvoinnin strateginen kehittäminen (5 op) 

Nuorisokasvattaja kehittäjänä -opintokokonaisuus (15 op) 

 • Kehittämisen menetelmät nuorisokasvatuksen toimintaympäristöissä (5 op) 
 • Pedagoginen kehittäminen nuorisokasvatuksessa (5 op) 
 • Pedagoginen johtaminen työyhteisön kehittämisessä (5 op) 

Täydentävän osaamisen opinnot voit koota kaikille Xamkin ylemmille tutkinnoille tarkoitetulta yhteiseltä Master Schoolin tarjottimelta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti. Voit rakentaa opintopolkusi esimerkiksi omaa ammatillista osaamistasi syventävästi, työelämän kehittämiseen painottuvasti tai vaikkapa ammatillista yleissivistystäsi laajentavasti. Myös tulevan opinnäytetyösi tutkimus- tai kehittämistarpeiden tukeminen täydentävän osaamisen opinnoilla on mahdollista. Tarjolla on opintoja mm. tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, johtamisesta ja esimiestyöstä, yrittäjyydestä, kielistä ja viestinnästä. 

Polkuopintojen aikana suoritettavista opinnoista ei ole mahdollista tehdä aiemman osaamisen perusteella hyväksilukuja, vaan ne tehdään tutkinto-opiskelijaksi siirtymisen jälkeen. 

Opinnot on mahdollista kytkeä tukemaan 30 opintopisteen laajuista oman alan kehittämiseen tähtäävä opinnäytetyötä. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämishankkeena ja se on mahdollista käynnistää polkuopintojen aikana. 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Opiskelijavastaava, lehtori Pekka Penttinen, puh. 049 829 8471, pekka.penttinen@xamk.fi  
Koulutusvastaava, lehtori Maija-Sisko Kauppila, puh. 040 519 5429, maija-sisko.kauppila@xamk.fi

Tutkinto-opinnoista lisätietoa tästä.

Linkit opetussuunnitelmaan https://opinto-opas.xamk.fi/2676/fi/54/188687/1551

Ilmoittautuminen
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 13.8.2023 mennessä. Tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä. Koulun tarjoamat ohjelmat ovat Windows-yhteensopivia. Lue lisää täältä.

Opiskelujen aikaiset tuet
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta.

Polulta tutkintoon
1. Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

2. Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMKissa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa avoimen väylän haussa.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti
Avoimen AMKin toimisto, Tiina Valjakka, puh. 040 6319828, tiina.valjakka@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää