Laajuus: 60 opintopistettä, 1 lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 30.8.2023 – 31.07.2024
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu ke 2.8.2023 klo 9, ilmoittautuminen on avoinna 2.-8.8.2023 (ilmoittautumista jatkettu 13.8.2023 asti).

Paikkamäärä: 8

Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä. Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Huomaathan, että Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin. 

 

Verkkopainotteiset monimuoto-opinnot

 • Verkkopainotteisissa monimuoto-opinnoissa suoritat teoriaopinnot etänä verkon välityksellä. Voit siis suorittaa lähes kaikki sairaanhoitaja koulutuksen teoriaopinnot verkko-opintoina.
 • Teoriaopinnot voi suorittaa pääsääntöisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Itsenäisen verkko-opiskelun lisäksi on suunniteltuja verkkotapaamisia, jotka tukevat opiskeluasi ja joihin voit halutessasi osallistua.
 • Sairaanhoitajan kliiniset taidot, kuten erilaiset laboraatiot ja simulaatiot, opiskelet lähiopetuksessa kampuksella.
 • Opiskeluihisi kuuluu käytännön harjoittelua ja niissä työaikasi noudattaa ohjaavan sairaanhoitajan työaikaa.
 • Opiskelun alussa orientaatiopäiviin osallistuminen on tärkeää, että pääset hyvin alkuun opinnoissasi.
 • Tämä opiskelutapa sopii sinulle, joka nautit itsenäisestä opiskelusta ja osaat ohjata omaa opiskeluasi.

Tavoitteet:
Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 60 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja. Suorittamalla vähintään 50 op em. opintoja sinulla on oikeus hakea tutkinto-opiskelijaksi kyseiseen koulutukseen.
 
Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset. Opetussuunnitelman pohjalta opiskelijalle voidaan tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan omat toiveet ja tavoitteet. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa.

 • Verkko-opiskelupäiviä on 2–4 kertaa kuukaudessa, tällöin osallistut opetukseen tietokoneen välityksellä. Osa näistä verkko-opiskelupäivistä on pakollisia.
 • Lähiopetuspäiviä koululla on noin joka toinen viikko 2-3 päivää. Silloin järjestetään mm. työpajat, laboraatiot ja simulaatiot, joihin osallistuminen on pakollista.
 • Lähiopetusviikkojen väliin jäävä aika on itsenäistä opiskelua.
 • Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä, joten sinun tulee varata riittävästi aikaa myös itsenäiseen opiskeluun. Ajanhallinta on siis tärkeä taito verkkopainotteisessa opiskelussa.

Lisäksi opinnot sisältävät vaihtelevan pituisia harjoittelujaksoja hoitotyön eri toimintaympäristöissä.
 
Mikäli sosiaali- ja terveysalan polkuopintoihin sisältyy työelämäharjoittelu:

 • Ennen harjoitteluun osallistumista polkuopiskelijan tulee esittää rikostaustaote (SORA-lainsäädäntö)
 • Ennen harjoitteluun hakeutumista opettaja haastattelee kaikki harjoitteluun hakeutuvat opiskelijat
 • Mikäli polkuopiskelijalla on taustalla sote-alan AMK-tutkinto, ei haastattelua tarvita

Xamkin polkuopiskelijat voivat suorittaa polkuopintojen aikana opetussuunnitelmaan tai hopsiin sisältyvän ensimmäisen työelämäharjoittelun. Koulutus toteutetaan verkkopainotteisina monimuoto-opintoina tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä.
 
Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Koulutusvastaava Riitta Riikonen, etunimi.sukunimi@xamk.fi
 
Tutkinto-opinnoista lisätietoa tästä.
Linkit opetussuunnitelmaan https://opinto-opas.xamk.fi/30/fi/54/127614/1565

Ilmoittautuminen
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 13.8.2023 mennessä. Tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä. Koulun tarjoamat ohjelmat ovat Windows-yhteensopivia. Lue lisää täältä.

Opiskelujen aikaiset tuet
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta.

Polulta tutkintoon
1. Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

2. Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMKissa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa avoimen väylän haussa.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti
Avoimen AMKin toimisto, Tiina Valjakka, puh. 040 6319828, tiina.valjakka@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää