Ajankohta: 2.9.-30.11.2024
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 43
Kohderyhmä: Fysioterapeutit ja alan opiskelijat
Edeltävä osaaminen: Suositellaan tietämystä fysioterapian yleisistä periaatteista ja kuntoutusprosessin etenemisestä.
Opettaja: Miia Kierikki

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Fysioterapeutti (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot 
Ilmoittautuminen päättyy: 2.8.2024
Hinta: 15 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä.

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Oletko miettinyt, miten voisit tukea fysioterapia-asiakastasi kehon ja mielen vuorovaikutuksen ja tasapainon säätelyssä?

Psykofyysisen fysioterapian näkökulma antaa sinulle terapeuttina tähän viitekehyksen. Opintojaksolla saat teoreettisen perustan huomioillesi asiakkaasi vireystilamuutoksista ja pystyt kehittämään työskentelyäsi paremmin asiakkaasi voimavaroja kuuntelevaksi. Tutustut psykofyysisessä lähestymistavassa käytettäviin peruskäsitteisiin sekä muutamiin fysioterapiassa hyödynnettäviin itsehoitomenetelmiin. Lisäksi paneudut oman kehosi avulla kehon ja mielen vuorovaikutuksellisiin ilmiöihin.

Nämä asiat ovat hyödyllisiä ammatillisia tietoja ja taitoja mm. pitkäaikaista kipua potevien, elämäntapamuutosta läpikäyvien, jännitys, ahdistus, masennus ja muiden mielialapulmien tai kehollisten ristiriitojen kanssa painiskelevien potilaiden fysioterapiassa. Ne ovat myös hyödyllisiä tietoja ja kokemuksia itsellesi fysioterapeuttina omasta hyvinvoinnista huolehtiessasi.

 

Tavoitteet:

 1. Osaat määritellä psykofyysisen fysioterapian lähestymistavan keskeisimmät teoreettiset lähtökohdat ja käsitteet.
 2. Osaat kuvailla asiakkaalle ja toiselle terveydenhuollon ammattihenkilölle psykofyysisen fysioterapian kohderyhmiä, tavoitteita, sisältöä ja tyypillisiä menetelmiä.
 3. Tiedät ja osaat määritellä fysioterapeutin oman kehosuhteen ja itsesäätelyn merkityksen psykofyysisen fysioterapian asiakassuhteessa, ja osaat tunnistaa kuormittumisen ilmiöitä omassa kehossasi.

Sisältö:

 • Mitkä ovat psykofyysisen fysioterapian lähestymistavan keskeisimmät teoreettiset lähtökohdat ja käsitteet?
 • Miten määrittelet ja kuvaat psykofyysisen fysioterapian lähestymistapaa asiakkaalle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle?
 • Miten ja miksi fysioterapeutti havainnoi oman kehonsa tuntemuksia?
 • Millaisia keinoja voit käyttää oman itsesäätelysi tukena?

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä esim. ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Virtanen, A. 2021. Psykologinen palautuminen. Tuuma-kustannus. (Löytyy e-kirjana useista äänikirjapalveluista ja Kaakkuri-kirjastosta).
 • Rautaparta, M. 2020. Hyvän hengityksen anatomia. Kuinka palauttaa hengitys tietoisuuteen. Basam Books. (Löytyy e-kirjana useista äänikirjapalveluista ja Kaakkuri-kirjastosta painettuna).
 • Oppimisympäristö Learnissa osoitettu opiskelumateriaali.

Arviointi:

 • Teoreettiset lähtökohdat ja käsitteet -Learn-tentti, josta 50 % vastauksista tulee olla oikein.
 • Verkkokeskustelu, johon edellytetään aktiivista osallistumista tehtävänannon mukaisesti.
 • Oman kehosuhteen ja oppimisen päiväkirja.
 • Lisäksi kaksi muuta tehtävää, jotka tehdään itsenäisesti opintojaksolla annettavan tehtävänannon mukaisesti.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 8124/Petra Turtiainen

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää