Ajankohta: 17.9.2024 – 10.12.2025

HUOM! Ilmoittautuminen vuonna 2024 alkaviin Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti, jos koulutuksen aloitus on 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot 
Laajuus ja opintojen taso: 30 opintopistettä, AMK 
Paikkamäärä: 80
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
Opettajat: Suvi-Maaret Hyyryläinen

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamk Pulsen avoimen AMK:n koulutuksiin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 1.9.2024
Hinta: 450 € (15 €/op), laskutus kolmessa erässä (á 150 €) aina lukukausien alussa (tammi-helmikuussa ja elo-syyskuussa). Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea osaksi osaajakoulutusta, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täällä.

Mikä on osaajakoulutus?
Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.
 • Koulutusten laajuus on 30 opintopistettä eli n. 800 tuntia opiskelijan työtä (n. 100 opiskelupäivää).

Rautatieteknologian osaaja 30 op

Syksy 2024 – 17.9. – 10.12.2024, Ratatekninen toimintaympäristö 10 op

Osaamistavoitteet
Hallitset kokonaiskuvan rautatiejärjestelmästä, rautatiejärjestelmään liittyvistä toimijoista ja sitä ohjaavista säädöksistä ja ohjeista. Opit tuntemaan rautatieliikenteen sekä liikennöinnin ja liikenteenohjauksen toimintatavat ja liitynnät rataan ja radan teknisiin järjestelmiin. Tutustut rautatieteknologian yleisimpiin käsitteisiin ja ymmärrät niiden merkityksen. Tunnet laitteet ja järjestelmät ja niiden väliset riippuvuudet.

Sisältö

Rataympäristö, 2 op

 • Perusteet rautateistä, rautateihin liittyvät toimijat, ohjeet ja säädökset

Rata ja radan tekniset järjestelmät, 5 op

 • Rataverkko, radan rakenne ja taitorakenteet, radan tekniset järjestelmät: esim. turvalaitteet, sähkörata, liikkuvan kaluston valvontalaitteet, vahvavirta, valaistus, kulunvalvonta, kauko-ohjaus

Liikennöinti ja liikenteenohjaus, 3 op

 • Liikennöinti ja operaattorit, junaliikenne, vaihtotyöt ja ratatyöt, liikenteenohjaus, kapasiteetin hallinta
   

Kevät 2025 – 21.1. – 31.5.2025, Turvalaitteet 10 op

Osaamistavoitteet:
Ymmärrät turvallisuuden merkityksen rautatiejärjestelmissä. Tutustut turvalaitejärjestelmiin ja ymmärrät niiden yhteyden turvalaitteisiin ja toiminnallisuuteen. Tunnet erilaisten kulunvalvontajärjestelmät, niihin liittyvät laitteet ja niiden toiminnan. Ymmärrät kulunvalvontajärjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden merkityksen rautatiejärjestelmissä.

Sisältö:
Rautatieturvallisuus 2 op

 • Turvallisuusjohtaminen ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät, turvallisuusvaatimukset ja tarkastukset, turvallisuuskulttuuri ja inhimillinen tekijä sekä rakentamisen turvallisuus ja yhteinen työpaikka

Radan turvalaitteet 5 op

 • Järjestelmät (esim. asetinlaite, kauko-ohjaus, kulunvalvonta), laitteet (esim. opastimet, vaihde, vapaanaolon valvonta), toiminnallisuus (mm. kulkutie, suojastus), suunnittelutehtävä

Junan kulunvalvonta 3 op

 • Junankulunvalvonta (JKV), ERTMS tasot 1-3, muut liikenteenhallinnan järjestelmät ja teknologiat
   

Syksy 2025 – 17.9. – 10.12.2025, Turva-automaatio ja turvalogiikat 10 op

Osaamistavoitteet
Ymmärrät ja tunnet toiminnallisen turvallisuuden käsitteet, toimintamallit sekä standardit. Tunnet toiminnallisen turvallisuuden elinkaarimallin mukaiset vaiheet, käsitteet, vaatimukset ja keskeiset menettelyt sekä laitteiden että ohjelmistojen näkökulmasta. Saat yleiskuvan dokumentaatiosta, vaatimusmäärittelyistä, riskien hallinnasta, järjestelmän suunnittelusta ja testauksesta. Ymmärrät turva-automaation elinkaarimallin vaatimuksista testaukseen saakka. Perehdyt turvallisuuteen liittyvän järjestelmän ohjelmistoihin. Ymmärrät turvallisuuteen liittyvän ohjelmiston toteutuksen perusperiaatteet sekä ohjelmiston elinkaaren prosessissa huomioitavat asiat. Osoitat osaamisesi soveltamalla edellisissä opintojaksoissa oppimiasi asioita käytännön harjoitustyössä.

Sisältö
Toiminnallinen turvallisuus 3 op

 • Turvallisuuteen liittyvät säädökset, määräykset ja standardit, toiminnallisen turvallisuuden käsitteet, elinkaarimalli, roolit ja pätevyydet, toimijat Suomessa

Turva-automaatio ja turvalogiikat 2 op

 • Turva-automaation perusteet, tekniikat ja menetelmät elinkaaren eri vaiheissa, muutokset ja konfiguraatio

Ohjelmointi 5 op

 • Johdanto turvallisuuteen liittyviin ohjelmistoihin, turvallisuuteen liittyvän ohjelmiston elinkaarimalli. 

Projektityössä sovellat ohjelmiston elinkaarimallia ja määrität sekä suunnittelet ohjelmistokomponentin. Taustastasi ja osaamisestasi riippuen voit joko ohjelmoida ja testata yhden ohjemistokomponentin tai luoda ohjeet ja pohjat elinkaarivaiheisiin.
 

Toteutus:

 • Opintojaksot toteutetaan verkko-opintoina.
 • Opintoja suoritetaan itsenäisesti omaan tahtiin verkko-oppimisympäristössä.
 • 10 op:n laajuinen opinto vastaa noin 270 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia, eli n. 100 työpäivää.

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaalina toimii koulutuksen verkko-oppimisympärisössä tarjottavat materiaalit.

Arviointi:
Opintojaksojen arviointiasteikko on arvosana 0 – 5.

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160, Janika Korento

HUOM! Ilmoittautuminen vuonna 2024 alkaviin Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti, jos koulutuksen aloitus on 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Ilmoittautumisen voi perua sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi), mutta koulutuksen ensimmäisen lukukauden maksut laskutetaan aina. Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot, häneltä laskutetaan kuluvan lukukauden maksut. Keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää