Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kaksi (2) kuukautta.
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 2 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet. Koulutus palvelee erityisesti yksilö- ja pienryhmäohjaustyössä toimivia kuten etsiviä nuorisotyöntekijöitä ja työpajojen työ- ja yksilövalmentajia.
Edeltävä osaaminen: Nuoriso- tai yksilöohjaustyön työkokemus suotavaa.
Opettaja: Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Kaikki AMK-tason opinnot Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaavalinnaiset opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 29.10.2023. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Perehdyt sosiaalipedagogisen teorian mahdollisuuksiin nuoriso- ja ohjaustyön tausta-ajatuksena ja oman työn lähtökohtana.
 • Saat välineitä oman työotteesi tarkasteluun sen vaikutusten arviointiin sekä työhyvinvoinnin parantamiseen.
 • Saat näkökulmia toisen ihmisen aitoon kohtaamiseen.
 • Syvennät ammatillista identiteettiäsi ja luot entistä vahvempaa käyttöteoriaa oman työsi pohjaksi.

Sisältö:

 • Sosiaalipedagogiikka nuoriso- ja ohjaustyön taustateoriana.
 • Ammatti-identiteetti ja sen vaikutus työhyvinvointiin.
 • Sosiaalipedagogiikan tarjoamat mahdollisuudet oman työn merkityksen ja työhyvinvoinnin tarkastelussa
 • Toisen aito kohtaaminen ja osallisuuden vahvistaminen dialogissa.

Toteutus:

 • Opintojaksolla on arvioitavia oppimistehtäviä.
 • Tehtävien suorittamiseen on suositusaikataulu, mutta opinnoissa voi edetä omaan tahtiin kurssin ajankohdan puitteissa.
 • Opiskelu on pääosin itsenäistä työskentelyä, halutessaan osan tehtävistä voi tehdä pari- tai pienryhmätyönä.
 • Aikaan sidottuja luentoja ei järjestetä, luennot ovat tallenteina opintojaksoalustalla.
 • Opiskelun ohjausta on saatavilla vastuuopettajalta.
 • Opintojaksolla on tehtäviä, joita voi kytkeä omaan työpaikkaan tai henkilökohtaiseen elämään.
 • Opintojaksolla reflektoidaan omia työtapoja ja vaihdetaan ajatuksia toisten kurssille osallistuvien kanssa kurssialustalle tallennettavien tehtävien kautta.
 • 2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 54 tunnin työmäärää. Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa.

HUOM! Tämä opintojakso on identtinen aiemman opintojakson AV00EO31 Sosiaalipedagogiikka ohjaustyön ammattilaisen teoreettisena kotina ja ammatti-identiteetin vahvistajana, 2 op kanssa.

Opiskelumateriaali:
Materiaali koostuu Learn alustalta löytyvistä esityksistä, sähköisistä linkeistä ja niihin yhdistetyistä tehtävistä.

Arviointi:
Opintojaksolla on arvioitavia oppimistehtäviä.
Opintojakson hyväksytty suorittaminen vaatii kaikkien tehtävien suorittamista hyväksytysti.
 
Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää