Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on n. 2 kk.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytä aikaisempaa osaamista
Opettaja: Anssi Heikkinen

Väyläopinnot ammattiin opiskeleville: Suosittelemme tätä opintojaksoa väyläopintoihin: Turvallisuusalan perustutkinto -> Tradenomi (AMK), turvallisuusala.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), turvallisuusala
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 1.10.2023. Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. Ilmoittautuminen on sitova.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:
Saat kokonaiskäsityksen tapahtumiin liittyvistä turvallisuusasioista. Hallitset tapahtumien turvallisuuteen liittyvien viranomaisten edellyttämien turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien laadinnan. Osaat myös kartoittaa tapahtumiin liittyvät riskit. Ymmärrät yksityisen turvallisuusalan ja viranomaisten välisen yhteistyön merkityksen suunnitelmien laadinnassa ja tapahtuman toteuttamisessa. Hallitset tapahtuminen turvallisuutta ja järjestyksenvalvojien toimintaa määräävän lainsäädännön sisällön. Pystyt suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallisen yleisötapahtuman.

Sisältö:
Mitä asioita tulee ottaa huomioon tapahtumien turvallisuutta pohdittaessa?
Miten laadit turvallisuus- ja pelastussuunnitelman yhteistyössä turvallisuusalan ja viranomaisten kanssa?
Miten tunnistat tapahtumiin liittyviä riskejä?
Miten toteutat turvallisen yleisötapahtuman?
Miten johdat ja valvot yleisötapahtumassa toimivia järjestyksenvalvojia.

Toteutus:
Opintojakso koostuu 10:stä eri kokonaisuudesta, jotka löytyvät ohjeistuksineen learn-oppimisalustalta. Teet 2 lainsäädäntöön liittyvää monivalintatestiä sekä 8 erillistä turvallisuussuunnitteluun liittyvää tehtävää tai kirjallista tuotosta.

Osiot ovat suoritettavissa kurssin avaamisen jälkeen itselle soveltuvassa aikataulussa.

Monivalintatestit:
1) Kokoontumislaki
2) Löytötavaralaki

Kirjalliset suunnitelmat tai tuotokset:
3) Esisuunnittelu ja riskien arviointi: pohjaa hyödyntäen arvioidaan toteutukseen liittyvät riskit
4) Turvallisuussuunnittelun käynnistäminen organisaatiokaaviolla
5) Viestintäkaavio: organisaation jakaminen toimiviin viestiryhmiin sekä kanaville.
6) Aluesuunnitelma: sisä- ja ulkotilat merkintöineen.
7) Liikenteenohjaussuunnitelma: pää- ja varareitit miehistöineen ja pysäköintipaikkoineen.
8) Riskien arviointi: yksittäiseen toimintoon liittyvä riskitarkastelu ja hallintakeinot.
9) Pääsuunnitelma, varasuunnitelma ja hätäsuunnitelma: yleinen toiminnan suunnittelu eri tilanteisiin.
10) Tarkistuslistat: ennen toiminnan aloitusta tehtävä yksinkertainen turvallisuuden varmistaminen listan avulla.

Määräajat löytyvät Learn-oppimisalustalta. Kurssin aloituksen jälkeen kaikki osiot ovat auki ja voit suorittaa ne soveltuvassa aikataulussa. Monivalintestien suorituskertoja sekä -aikaa on rajattu ja ne kerrotaan alustalla.

 

Opintojaksolla ei ole ryhmätöitä tai aikaan sidottuja liveluentoja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Monivalintatesteissä kysymykset on laadittu kokoontumis- ja löytötavaralaista. Näistä laista on myös powerpoint-esitykset, joissa on keskeinen sisältö koottuna.

Turvallisuussuunnittelussa hyödynnetään Tapahtumanjärjestäjän 2020 opasta. Opintomateriaaleista ja hyödynnettävistä pohjista löydät tiedot learn-alustalta.

Arviointi:
Osaat käyttää johdonmukaisesti erilaisia ammattikäsitteitä.
Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
Osaat hahmottaa erilaisia tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat toimia asiakkaiden, sidosryhmien kanssa yhteistyössä.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.

Kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen vaaditaan 2 monivalintatentin suorittamista sekä muiden kahdeksan kirjallisen osion tuottamista.

Arviointiasteikko:1-5

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien osioiden palauttamista ja riittävän pistemäärän keräämistä seuraavasti:
0-40 p = 0 hylätty
41-52 p = 1
53-64 p = 2
65-76 p = 3
77-88 p = 4
89-100 p = 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi,puh. 044 702 8523 / Leena Parviainen

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse(avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää