Ajankohta: 1.9.-30.11.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: – 
Opettaja: Laura Hokkanen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tason opinnot Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaavalinnaiset opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 10.9.2023, aloittamaan pääsee 1.9.
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

  • Osaat käyttää taidekasvatuksen ja kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä.
  • Osoitat perehtyneisyytesi sanataiteen ja kirjallisuuden menetelmien käyttöön.
  • Tunnistat kirjallisuuden ja sanataiteen tarpeet ja käyttömahdollisuudet.

Sisältö:

  • Mitkä ovat taidekasvatukseen ja kirjallisuudentutkimukseen liittyvät peruskäsitteet?
  • Miten sanataiteen ja kirjallisuuden menetelmiä käytetään?
  • Miten lukemista voidaan edistää ja tunnistaa sen käyttömahdollisuuksia?

Toteutus:

Verkko-opintojaksolla tutustutaan luentojen ja harjoitusten avulla kirjallisuuden ja sanataiteen hyödyntämismahdollisuuksiin ja tarpeisiin. Menetelmät ovat sovellettavissa monenlaisissa työtehtävissä ja vapaa-ajan toiminnoissa. Verkkokurssi koostuu sanataideharjoituksista, narratiiivisuutta hyödyntävästä digitaalisesta tarinankerronnasta, sosiokulttuurista lukemista hyödyntävästä elämystuokion suunnittelusta sekä kirjallisuuden merkitystä esittelevästä kirjallisuudentutkimuksesta, josta suoritetaan testi.

Yksi opintojakson tehtäväosuus on tentti, jonka ajankohdan opiskelija voi itse määritellä. Tenttiaineistona on kokoelma artikkeleita, jotka käsittelevät lukuinnostamista, kirjallisuuden merkitystä kansalaistaitona, tyttöjen ja poikien välisen lukemisen eroja sekä lukukulttuurin muutoksia. Materiaali on ladattavissa opintojaksoalustalta ja se on vapaasti käytettävissä testin aikana. Testiä voi kokeilla niin monta kertaa kuin haluaa.

Opintojakson sosiokulttuurisen lukemisen -tehtävään liittyy itse- ja vertaisarviointi, minkä vuoksi tehtävä tulee toteuttaa 15.11. mennessä ja arvioida kaksi itselle arpoutunutta palautusta aikavälillä 16.11.-29.11.2023.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Opintojaksolla hyödynnetään mm. seuraavia teoksia:

  • Aerila, Juli-Anna & Kauppinen, Merja 2019. Sytytä lukukipinä. Pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn.
  • Hokkanen, Laura 2015. Sosiaalinen kirjasto. Lukemattomien mahdollisuuksien maailma. Avain.
  • Ilmanen, Pirkko; Kotka, Riika; Pulli, Elina & Venho, Johanna. 2019. Runomatkaopas. Harjoituksia ja työpajoja lapsille. Aviador.
  • Timonen, Helena 2009. Omin sanoin. Elämän ja muutoksen tarinat vankilasta vapauteen. https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-219-221-9/urn_isbn_978-952-219-221-9.pdf (Narratiivisuutta käsittelevät luvut)

Lisäksi osallistujat saavat heti opintojakson alussa opettajan jakaman artikkeliaineiston, josta suoritetaan testi opintojakson loppuun mennessä. Testiä voi kokeilla niin monta kertaa kuin haluaa.

Arviointi:

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista. Verkkoalustalla on nähtävissä tehtäväkohtaiset arvioinnin perusteet.

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakson saamaa palautetta:

”Lämmin kiitos inspiroivasta ja selkeästi toteutetusta ”Tarinat elämään”-kurssista!

Olen vaihtamassa alaa ja tämä antoi minulle lisäpontta ja tietoa tulevaan. Pidin hurjasti siitä että kurssin kokonaisuus oli tiedossa jo heti alussa. Videot olivat selkeitä ja niihin oli helppo palata. Palaute oli asiallista ja siitä tuli olo että omiin tekemisiini oli todella paneuduttu. Kokonaisuudesta oli rakennettu paitsi mielekäs ja monipuolinen toteutus, myös elämyksellinen ja informatiivinen. Olen käyttänyt ja jakanut paljon oppimaani omaan työympäristööni esikoulussa. Olen myös saanut ajattelemisen aihetta itsestäni opiskelijana, innostajana, lukijana ja kasvattajana.”

”Haluan kiittää sinua todella hyvin ja kiinnostavasti rakennetusta kurssista. Se on paras digikurssi, johon olen osallistunut! Osallistuin kurssiin kahdesta eri näkökulmasta, saadakseni tietoa ja ideoita sanataiteesta. Ohjevideot, joissa olit itse läsnä, oli todella onnistunut toimintatapa. Se toi sinut lähelle osallistujaa. Innostit kokeilemaan uutta tekniikkaa (digitarina) ja sait vieläpä vuorovaikutusta aikaiseksi (vertaisarviointi). Tehtävät itsessään olivat innostavia ja mukavia kokeiluja.”

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää