Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. 
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Soveltuu sairaanhoitajaopintojen loppuvaiheen vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin, tai jo valmistuneille sairaanhoitajille.
Opettaja: Miia Myllymäki

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 17.12.2023. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM!  Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tehohoitotyö on erityisosaamista vaativa erikoissairaanhoidon ala. Tehohoitotyössä vakavasti sairaita potilaita tarkkaillaan keskeytymättä, heidän elintoimintojaan valvotaan ja tarvittaessa pidetään yllä erikoislaittein. Opintojaksolla saat perusteita kriittisesti sairaan potilaan hoitotyöhön teho-osastolla.
 
Tavoitteet:

 • Tunnet yleisimmin tehohoidossa käytettävät hoitomenetelmät
 • Tiedät potilasturvallisuuden kannalta oikeat toimintatavat tehohoitotyössä
 • Kykenet arvioimaan kriittisesti sairaan potilaan tilaa monitoroinnin, kliinisen tilan arvioinnin ja keskeisimpien tutkimustulosten perusteella
 • Osaat tehdä hoitotyössä tarvittavia ratkaisuja potilaan tilan ja annetun hoidon vaikutusta arvioimalla
 • Osaat tukea kriittisesti sairaan potilaan omaisia
 • Kykenet monialaiseen ja -ammatilliseen yhteistyöhön tehohoitoa tarvitsevan potilaan hoidossa
 • Tiedostat aikaisemman teoriaperustan ja näyttöön perustuvan tiedon merkityksen kriittisesti sairaan potilaan hoitotyössä

Sisältö ja toteutus:

 • Hoitoympäristö ja turvallisuus (1 op)  
 • Neste-, lääkehoito ja ravitsemus (1 op)
 • EKG tulkinta ja sydänpotilas (1 op)
 • Hengitysvajaus (1 op)
 • Kokonaisvaltainen tehohoitotyö (1 op)

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opintojaksolla on jokaisen osa-alueen jälkeen välitentti, jotka tulee suorittaa hyväksytysti, ennen kuin opiskelija pääsee tekemään lopputentin. Tenttien hyväksymisraja on 80%. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Learnissa osoitettu kirjallinen materiaali, videoluennot ja videot.

Soveltuvin osin:

 • Ritmala-Castrén M., Lönn M., Lundgrén-Laine H., Meriläinen M., Peltomaa M.(toim.) Teho- ja valvontahoitotyön opas. 2017. 2 uudistettu painos
 • Pölönen P., Ala-KokkoT., Helveranta K., Helena Jäntti H., Anne Kokko K (toim.) Akuuttihoidon laitteet. 2013
 • Karlsson S., Tero Ala-Kokko T., Ville Pettilä V., Minna Tallgren M., Mika Valtonen M. (toim.) Tehohoito-opas. 5. uudistettu painos
 • Käypähoito-suositukset

Arviointi: Opintojakson lopussa lopputentti (verkkotenttinä), jossa 80% tulee olla oikein. Sen perusteella opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää