Ajankohta: 1.2.-31.5.2024
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Huomioithan opintojen olevan YAMK-tason opintoja. Suositeltavaa on, että opiskelijalla on aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto tai vastaava osaaminen. 
Opettaja: Leila Pihlaja, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosiaali- ja terveysalan YAMK
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 21.1.2024
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat kehittää terveyttä edistävää organisaatiokulttuuria ja –rakenteita
 • Osaat johtaa terveyttä edistävän toimintasuunnitelman laadintaa, toteutusta ja arviointia organisaation tasolla
 • Ymmärrät terveyden edistämisen vaikuttavuuden arvioinnin periaatteet
 • Hallitset terveystaloustieteen peruskäsitteistöä

Sisältö:

 • Terveyttä edistävä organisaatiokulttuuri ja –rakenteet
 • Terveyden edistämisen suunnitelma, toimeenpano ja arviointi organisaation tasolla
 • Terveyden edistämisen vaikuttavuuden arviointi
 • Terveystaloustieteen peruskäsitteet

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkossa ja sen opiskeluun on varattu aikaa noin 3,5 kuukautta. Opiskeluun liittyy itsenäistä työskentelyä, ryhmässä tapahtuvaa sparrausta, opettajan pitämät ohjauklinkat ryhmille, pienimuotoisen terveyttä edistävän toiminnan/kehittämistyön suunnittelu, toteutus ja vaikuttavuuden arviointi yhteistyössä oman organisaation (tai muun organisaation) kanssa. Toteutuneista kehittämishankkeita tarkastellaan ja kehittämisestä opittu jaetaan Teams -seminaarissa.
 
Opintojakson aikana opiskelija suunnitellee, toteuteuttaa ja arvioi vaikuttavuuden näkökulmasta omassa organisaatiossa toteutetun pienimuotoisen terveyttä edistävän kehittämistyön. Kehittämisen aiheesta sovitaan oman organisaation kanssa ja pyydetään kehittämistyölle työelämäohjaaja, joka omalta osaltaan ohjaa ja antaa palautetta kehittämistyössä onnistumisesta.
 
Toteutuksen osat:

 • Helmikuu: Opintojakson esittely (video), itsenäinen opiskelu ja opiskeluryhmän tapaaminen, sparraajien valinta.
 • Maaliskuu: Terveyttä edistävä toimintasuunnitelma – suunnittelu, opiskeluryhmän tapamaamiset, sparraus, opettajan ohjausklinikat ryhmille.
 • Huhtikuu – Toukokuu: Terveyttä esitävän toimintasuunnitelman käytännön toteutus ja vaikuttavuuden arviointi. Vertaispalaute. Työelämäpalaute. Itsearviointi.
 • Seminaari:
  • ryhmät 1 -3 20.5. klo 12 – 16 Paikka: TEAMS
  • ryhmät 4 -6 21.5. klo 12 -16 Paikka TEAMS
  • ryhmät 7- 10 22.5. klo 12-16 Paikka:TEAMS

Valmis raportti: Palautus viimeistään 31.5.2024

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Malmivaara, A. 2022. Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kustannus Oy Duodecim 2022. (löytyy e-kirjana)
 • Laaksonen, H., Laitinen, H. & Hiilamo, H. 2020. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. SanomaPro. (löytyy ekirjana)
 • Muu ajankohtainen materiaali, joka ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko: 1-5 

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää