Ajankohta: 9.1.-31.5.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: ei vaadita
Opettaja: Tuomas Pylkkänen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), turvallisuusala
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 27.12.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.
Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:
Hallitset teknologisen kehityksen tulevaisuuden näkymät turvallisuusalalla. Ymmärrät tekoälyn, virtuaalimaailman, pilvipalveluiden ja robotiikan tuomat mahdollisuudet. Hahmotat myös hälytyspalveluiden, vartiointipalveluiden sekä tietoturvallisuuden tulevaisuuden teknologiat. Saat kokonaiskäsityksen turvallisuutta lisäävistä teknologioista. Lisäksi hahmotat suunnitteilla olevia uusia innovaatioita. Lisäksi ymmärrät ”Sinisen meren strategian” mahdollisuuksia turvallisuusalan liiketoimintamahdollisuuksiin liittyen.

Sisältö:
Miten teknologia kehittyy turvallisuusalalla ja mitä mahdollisuuksia se tuo? Millaista uutta teknologiaa turvallisuusala voi hyödyntää tulevaisuudessa? Mitä ovat suunnitteilla olevat uudet innovaatiot? Mitä mahdollisuuksia ”Sinisen Meren strategia” voi antaa turvallisuusalan liiketoiminnan kehittämiselle?

Toteutus:
Koko opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Opintojaksototeutus on täysin automatisoitu eli opiskelija pystyy etenemään opintojaksolla haluamassaan aikataulussa.

Opintojakso koostuu seuraavista kokonaisuuksista:
– Tulevaisuuden turvallisuusteknologian yleisimmin käytetyt teknologiaratkaisut
– Etäkäytön aiheuttamat mahdollisuudet ja uhkat (tietoturva/tietosuoja)
– Tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen turvallisuuden edistämisessä
– Rakennusten tulevaisuuden turvallisuusratkaisut
– Paloturvallisuustekniikka, kulunvalvonta ja lukitukset, kameravalvonta, murto- ja muut hälytysjärjestelmät, evakuointijärjestelmät jne.
– Työturvallisuuden parantaminen tulevaisuuden teknologiaratkaisuilla
– Robotiikan hyödyntäminen tulevaisuudessa
– Smart City turvallisuuden näkökulmasta
– AR ja VR käytön mahdollisuudet
– Turvallisuusalan liiketoiminnan kehittämisen näkymät tulevaisuudessa

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali tallennetaan opintojakson Learn-alustalle. Etupäässä opiskelumateriaali koostuu luentotallenteista sekä Powerpoint-esityksistä. Täydentävänä materiaalina voi olla erilaisia artikkeleita ja julkaisuja.

Suurin osa materiaaleista pohjautuu englanninkieliseen materiaaliin. Turvallisuuteen liittyvään teknologiaan liittyvää tietoa ei ole juurikaan suomeksi julkaistuna.

Arviointi:
Osaat:
– käyttää johdonmukaisesti uuteen teknologiaan liittyviä ammattikäsitteitä
– etsiä tietoa teknologiaan liittyvistä tietolähteistä
– hyödyntää työssäsi keskeisiä turvallisuusalan teknologioita, menetelmiä ja ohjelmistoja.

Arvosana 1-2 (tyydyttävä)

Arvosana 3-4 (hyvä)
Osaat:
– käyttää johdonmukaisesti uuteen teknologiaan liittyviä ammattikäsitteitä
– etsiä tietoa teknologiaan liittyvistä tietolähteistä
– hyödyntää työssäsi keskeisiä turvallisuusalan teknologioita, menetelmiä ja ohjelmistoja
– käsittää tulevaisuuden turvallisuusteknologiaan liittyvät suuntaviivat sekä ymmärtää siihen liittyvän perusteknologian
– ymmärtää tulevaisuuden teknologian kehitykseen liittyvät hyödyt ja uhkat.

Arvosana 5 (kiitettävä)

Arviointiasteikko:1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.044 702 8523 / Leena Parviainen, leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää