Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on n. 2 kk.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytä aikaisempaa osaamista
Opettaja: Anssi Heikkinen

Väyläopinnot ammattiin opiskeleville: Suosittelemme tätä opintojaksoa väyläopintoihin: Turvallisuusalan perustutkinto -> Tradenomi (AMK), turvallisuusala.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), turvallisuusala
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 1.10.2023. Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. Ilmoittautuminen on sitova.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:
Toteutat yhteistyössä yrityksen, viranomaisten tai muiden alan toimijoiden kanssa turvallisuusprojektin. Projekti voi liittyä tapahtumaan, paikkaan, riskikartoitukseen tai muuhun alan keskeiseen toimintaan. Opit toimimaan käytännön tehtävässä suunnitelmallisesti, vastuullisesti ja asiantuntevasti. Saat toiminnastasi palautteen muilta toimijoilta ja opintojakson opettajalta. Tavoitteena on oppia soveltamaan opittuja asioita käytäntöön.

Sisältö:
Miten turvallisuusprojekti toteutetaan yhdessä yrityksen, viranomaisten ja alan toimijoiden kanssa?
Mitä suunnitelmallinen, vastuullinen ja asiantunteva toiminta näkyy turvallisuusprojektissa?
Miten sovellat opittua asiaa aidossa turvallisuusprojektissa?
Miten osaat hyödyntää saamaasi palautetta tulevissa tehtävissä?

Toteutus:
Voit opiskella turvallisuusprojekti 5 op opintojakson itsenäisesti verkossa.

Projektinhallintaan liittyvään teoriaan on tehty monivalintatesti, jonka voit suorittaa soveltuvana ajankohtana. Xamkin raportointiohjeen mukaisesti laaditut projektisuunnitelma ja raportti projektista ovat kirjallisia tuotoksia. Ne ovat osa kurssin hyväksyttyä suoritusta.

Kaikki annetut aiheet voidaan toteuttaa työpaikoille turvallisuuden kehittämiseksi. Alustalla on myös vapaavalintainen aihe projektityön toteuttamiseksi, jonka voi sopia yhteistyössä työpaikan ja ohjaavan opettajan kanssa.

Määräajat löytyvät Learn-oppimisalustalta. Kurssin aloituksen jälkeen kaikki osiot ovat auki ja voit suorittaa ne soveltuvassa aikataulussa. Monivalintestin suorituskertoja sekä -aikaa on rajattu ja se kerrotaan alustalla.

Kaikille pakolliset osiot:
1) PROJEKTINHALLINNAN TEORIA 2) PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN

Valinnaiset aihekokonaisuudet:
1) LEAN JA 5S: sovellat 5S-menetelmää työkohteeseen ja raportoit toteutuksen.
2) AVAINTURVALLISUUS: selvität avainturvallisuuden nykytason ja laadit tai päivität ohjeen.
3) TYÖOHJE: teet työohjeen kuvineen siitä, kuinka työ tehdään lähteiden mukaan turvallisesti.
4) TIETOTURVA: auditoi tietoturvallisuus VAHTI-ohjeistuksia hyödyntäen ja anna käytännön ohjeet kehittämiseen.
5) VAPAAVALINTAINEN AIHE: tämä aihe hyväksytään erikseen.

Opintojaksolla ei ole ryhmätöitä tai aikaan sidottuja liveluentoja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Projektiin liittyvässä teoriaosuudessa monivalintakysymykset on laadittu Hallittu projekti-kirjasta. Alustalla on myös aiheeseen liittyvä powerpoint-esitys, jossa lähdemateriaalista löytyvät tarkemmat tiedot.

Projektisuunnitelma osiossa on lähdemateriaalia turvallisuuden eri osa-alueista. Projektityö voi liittyä mihinkä tahansa näistä. Alustalla annetaan 4 eri nimettyä vaihtoehtoa turvallisuuden kehittämistyöksi. Näihin liittyen on myös powerpoint -aineistoa sekä linkkejä lisätietoihin.

Arviointi:
Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
Osaat hahmottaa turvallisuuteen liittyviä tehtävä kokonaisuuksia.
Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa yhteistyössä turvallisuusprojektissa.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti, asiantuntevasti ja vastuullisesti.

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää monivalintatestin suorittamista, projektisuunnitelman sekä projektista laaditun raportin laatimista.

Arviointiasteikko:1-5

Kurssin suoritus perustuu kokonaispisteisiin:
0-40 p = 0 hylätty
41-52 p = 1
53-64 p = 2
65-76 p = 3
77-88 p = 4
89-100 p = 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi,puh. 044 702 8523 / Leena Parviainen

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse(avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää