Ajankohta: 2.9. – 20.12.2024
 
Huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 21.12.2024 – 12.1.2025 välisenä aikana.
 
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
Opettaja: Marjut Kasper
 
Väyläopiskelija: Tämä opintojakso kuuluu väylä Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta -opintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 18.8.2024
Hinta: 15 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan tekemäsi valinnan mukaisesti joko opintojakson hinta tai lukukausimaksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat arvioida ja kuvata matkailu- ja ravitsemisalan tuotteiden ja palvelujen tuottamia myönteisiä ja kielteisiä sosio-kulttuurisia, ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia.
 • Osaat kehittää tuotteiden ja palvelujen sekä asiakkaiden toiminnan vastuullisuutta.
 • Osaat viestiä tuotteiden ja palvelujen vastuullisuudesta kohderyhmät huomioon ottaen.

Sisältö:

 • Mitä myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia palvelujen ja tuotteiden tuotannolla ja kulutuksella voi olla?
 • Miten kehität tuotteita ja palveluita sekä asiakkaiden toimintaa vastuullisemmaksi?
 • Miten viestit tuotteiden ja palvelujen vastuullisuudesta eri kohderyhmille?
 • Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti (3 op)

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opintojakso sisältää aloitusinfon, teemoitettuja verkkotapaamisia, jotka tallennetaan sekä ohjaustunteja oppimistehtävän edistämiseksi. Opintojaksolla on verkkotentti. Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali: Materiaali Learn-alustalla.

Arviointi:

Osaat:

 • Käyttää asiantuntevasti matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuteen liittyviä ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
 • Arvioida käyttämiäsi matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuteen liittyviä tietolähteitä kriittisesti.
 • Työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuteen liittyviä ongelmia.
 • Arvioida toimintaa matkailu- ja ravitsemisalalla asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa vastuullisuuden näkökulmasta.
 • Valita matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuden kehittämiseksi tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan.
 • Soveltaa kriittisesti matkailu- ja ravitsemisalan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.

Verkkotentti käsitteistä 1 op / hyväksytty/ täydennettävä
Vastuullisuusviestintätehtävä 1 op / arviointi 1-5
Yrityksen vastuullisuusanalyysi 3 op/ arviointi 1-5

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 576 0037 / Ruut Kokki

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää