Ajankohta: 2.9.2024–30.6.2026
Koulutuksen kesto: 1,5–2 vuotta
Paikkamäärä: 20–40
Kohderyhmä: Ylemmissä johtotehtävissä työskentelevät henkilöt
Suositeltava edeltävä osaaminen: 5–10 vuoden työkokemus
Koulutuksen toteutus: Verkko-opintoina ja tapaamiset Teamsissa, valinnaisille lähiviikoille osallistuminen Cambridgessä (UK) 
Koulutuskieli: Englanti ja suomi
Kouluttaja(t): Kouluttajat määräytyvät räätälöitävien moduulien sisältöjen mukaisesti
Ilmoittautuminen päättyy: 1.8.2024

Koulutusmaksu: 14 900 € + alv. sisältäen XaMBA-koulutuksen moduulit 1–8.
Cambridge-viikot Iso-Britanniassa: Cambridge-viikon hinta XaMBA-koulutukseen ilmoittautuneille on 2 450 € + alv. / viikko. Ilmoittautua voi myös pelkästään Cambridge-viikkoihin, jolloin niiden hinta ilman XaMBA-koulutusta on 4 990 € + alv. / viikko. Cambridge-viikon kesto on maanantaista perjantaihin. Viikon hintaan ei sisälly matkustus- tai majoituskuluja. Pienet yritykset voivat hakea Cambridge-viikon rahoittamiseksi harkinnanvaraista Business Finlandin innovaatioseteliä

Koulutuspaketin moduuleita on mahdollista ostaa myös kaksi kerrallaan hintaan 5 000€ + alv. / moduulipari. 
Moduulit 1-2
Moduulit 3-4
Moduulit 5-6
Moduulit 7-8

HUOM: Virallinen sertifikaatti myönnetään ainoastaan kaikkien moduulien ja lopputyön loppuun suorittamisen jälkeen.

Laskutus: Koulutusmaksu maksetaan kolmessa erässä, joista ensimmäinen erä (5 000 euroa + alv.) tulee olla maksettuna ennen koulutuksen alkamista. Seuraavat erät tulevat maksuun lokakuussa 2024 (5 000 euroa + alv.) ja marraskuussa 2024 (4 900 euroa + alv.). Cambridge-viikot laskutetaan niiden ajankohdan mukaisesti ja ne tulee olla maksettuna  kuukausi ennen matkaa. 
Perumisehto: Ilmoittautumisen voi perua maksutta 30 vrk ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme koko koulutuksen hinnan. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen taydennyskoulutus@xamk.fi.

Mikä on XaMBA?  

Xamk applied MBA, eli XaMBA, on täydennyskoulutusohjelma, jossa vahvistat ammatillista osaamistasi johtajana ja edistät vastuullasi olevia strategisia tavoitteita huippuammattilaisten tuella. Nimessä XaMBA, ensimmäinen a-kirjain tulee sanasta Applied, joka viittaa visioomme soveltavasta ja käytännönläheisestä toteutustavasta. XaMBA räätälöidään sinun ja edustamasi organisaation tarpeisiin.  

Koulutuksen aikana viet oppimaasi teoriaa ja työkaluja heti käytäntöön sekä edistät organisaatiosi liiketoimintatavoitteita osana normaalia arjen työtäsi. 

XaMBA-koulutuksen aikana käyt keskusteluja ammattilaisten kanssa, jotka ovat osa maailman arvostetuinta tieteen, taiteen ja liiketoiminnan ekosysteemiä – Cambridgea. Puhujat ja kouluttajat ovat menestyneitä yrittäjiä, yritysjohtajia, professoreita, tutkijoita ja asiantuntijoita muun muassa liiketoiminnan, viennin, kasvun ja kansainvälistymisen sekä teknologian sektoreilta. 

Yritysjohdon täydennyskoulutusohjelma XaMBA

 • XaMBA on suunniteltu suoritettavaksi 1,5–2 vuoden aikana työn ohessa. 
 • Koulutuskokonaisuus muodostuu kahdeksasta moduulista ja lopputyöstä. 
 • Jokaisesta moduulista muodostetaan raportti, jotka toimivat pohjana lopputyölle. 
 • Kun opiskelija on suorittanut kaikki moduulit ja palauttanut lopputyön, hän saa todistuksen XaMBA täydennyskoulutusohjelman suorittamisesta. 

XaMBA yritysjohdon täydennyskoulutus soveltuu sinulle, jos  

 • olet kiinnostunut kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisestä uusimmilla keinoilla, ja kansainvälistyminen on ajankohtaista yrityksellesi tai organisaatiollesi 
 • olet harkinnut jatkokouluttautumista johtamistaitojesi päivittämiseksi 
 • olet harkinnut ulkopuolisen tuen, kuten konsultin tai kehitysohjelman hyödyntämistä yrityksesi toiminnan uudistumiseen ja oikeiden muutostoimenpiteiden jalkauttamiseen  
 • haluat personoitua koulutusta juuri sinun ja yrityksesi tarpeidesi lähtökohdasta  
 • haluat opiskella joustavasti – opinnot ovat monimuoto-opintoja.
 • Suunnattu yksityis- ja julkisorganisaatioiden ihmisille 
 • Johtajille, yrittäjille, joilla on liiketoiminta kokemusta  
 • Aikaisemmat yliopisto-opinnot/alempi tai ylempi amk tutkinto suositeltavia, muttei pakollisia 
   

Koulutuskokonaisuus rakentuu seuraavasti

1. Koulutuksen tutorointi ja personointi yrityksen ja osallistujan tarpeiden mukaisesti.
2. Luennot ja luentomateriaalit moduulikohtaisesti. Jokaisessa moduulissa osallistujille annetaan suositeltua kirjallisuutta luettavaksi.
3. Itseopiskelu kiinnostuskohteiden mukaan.
4. Yritysmateriaalit auttavat ongelmien ratkaisussa ja mahdollisuuksien selvittämisessä.
5. Jaettu kirjallisuus ja personoitu teoreettinen ja käytännön  näkökulma. 
6. Asiantuntijasparraus.
7. Vertaistuki.
8. Oma työn osuus (raportit, luennot, lopputyö). 

Koulutuksen toteutus

Koulutus räätälöidään osallistuja- ja organisaatiokohtaisesti moduulien sisältöjä mukaillen. Ammattikouluttajamme tekemä räätälöinti aloitetaan kun koulutusmaksun ensimmäinen maksuerä on vastaanotettu. Koulutukseen sisältyy verkkoluentoja, tapaamisia verkossa, työpajoja sekä valinnaisia lähijaksoja Cambridgessä. Jos et pääse mukaan Cambridgeen paikan päälle luennoille ja verkostoitumistapahtumiin, niin voit katsoa luennoista tehdyn tallenteen jälkikäteen.

Koulutuksen vahvuutena on monipuolisuus, jonka myötä pääset testaamaan erilaisia näkökulmia, ajatusmalleja ja lähteitä. Kehitystoimenpiteet sidotaan tiiviisti omaan työhösi sekä organisaatiosi kehittämistarpeisiin. Kehittämistoimia raportoidaan moduuleittain sovitun aikataulun mukaisesti. Moduuliraportit toimivat pohjana lopputyölle.

Cambridge-viikoilla järjestetään teemoihin liittyviä 1 to 1 -tapaamisia ja tilaisuuksia Cambridge-verkostoissa vaikuttavien eri alojen ammattilaisten kanssa. Tilaisuuksien tarkoituksena on yrityksesi kansainvälisyyden ja kansainvälisen verkoston kasvattaminen.

Koulutuskielinä ovat suomi ja englanti. Kahdenväliset räätälöinti-, sparraus- ja ohjauskeskustelut kouluttajien kanssa käydään suomeksi. Cambridge-tapaamisissa keskustelukielenä on englanti. Koulutuksessa käytettävä materiaali on pääosin englanninkielistä.

Koulutukseen osallistuminen vaatii omaa aktiivista aikaasi noin 10 tuntia viikossa. Aikataulu on rakennettu joustavasti niin, että koulutuksen suorittaminen sopii täysipäiväisen työn rinnalle. Koko koulutuksen ajan tukenasi ovat täydennyskoulutusohjelmasta vastaavat ammattilaiset.

 

XaMBA:n moduulit

Moduulien tarkempi sisältö räätälöidään omien ja organisaatiosi tavoitteiden mukaisesti.  

SYKSY 2024 

Moduuli 1: Strategy and Leadership,toteutusaika 2.9.13.12.2024

Tutkimme ja arvioimme kriittisesti historiallisia ja nykyaikaisia johtajuuden lähestymistapoja strategisesta näkökulmasta. Keskitymme erityisesti keski- ja ylimmän johdon johtajuuteen suurissa yrityksissä, pk-yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Syvennät osaamistasi strategisen johtajuuden vaikutuksista organisaation kokonaissuorituskykyyn.

Moduuli 2: Digitalisation, AI, Deep tech and Innovation Management, toteutusaika 2.9.13.12.2024

Perehdymme digitalisaatioon ja sen keskeisiin muutoskysymyksiin organisaatioissa. Käymme läpi tietointensiivisen työn hallintaa sekä uuden tiedon luomista. Tarkastelemme myös organisaation innovaatiokulttuuria ja digitaalisia valmiuksia. Opit, kuinka luot kestävää kilpailuetua edistämällä innovointia monimutkaisessa globaalissa arvoverkostossa.

KEVÄT 2025 

Moduuli 3: Entrepreneurial Thinking, toteutusaika 13.1.21.3.2025

Keskitymme yrittäjämäiseen ajatteluun ja toimintaan sekä kuinka niitä tuetaan suurissa yrityksissä ja organisaatioissa strategisella tasolla, johtamisella, esimerkillä sekä päätöksenteon tasolla. Pääset arvioimaan ja kehittämään omia johtamistaitojasi sekä vahvistat kyvykkyyksiäsi yrittäjämäisten ajattelu- ja toimintatapojen mahdollistajana ja edistäjänä.

Moduuli 4: Creative and Design thinking,toteutusaika 13.1.21.3.2025

Käymme läpi muotoiluajattelun lähestymistapoja luovuuteen ja innovaatioihin, kun tavoitteena on käyttäjälähtöisten tuotteiden, palveluiden ja prosessien toteuttaminen. Palveluinnovaatio-osiossa syvennymme arvonluonnin uusiin näkökulmiin, jotka painottavat yhteiskehittämistä käyttäjien ja kumppanien kanssa aktiivisen informaation vaihdon kautta.

Moduuli 5: Operations Management, toteutusaika 23.3.12.6.2025

Käsittelemme organisaatioiden luonnetta, johtamisen roolia sekä suhteita ulkoiseen toimintaympäristöön, jotka ovat kaikki jatkuvan muutospaineen alla. Saat viitekehykset ja oivallukset organisaatioiden toiminnasta käyttäytymistieteellisestä näkökulmasta. Kirkastat ymmärrystäsi ja toimintapojasi omassa ammatillisessa ympäristössäsi ja roolissasi johtajana.

Moduuli 6: Change and Crisis Management, toteutusaika 23.3.12.6.2025

Keskitymme organisaatioiden johtamiseen muutosten ja kriisien aikana, tarkastellen muutosten poliittisia, kulttuurisia ja eettisiä ulottuvuuksia. Käymme läpi, miten johtajat, päälliköt ja eri toimijat hallitsevat muutoksia ja varautuvat kriiseihin. Opit ennakoimaan roolistasi käsin muutosten ja kriisien arvaamattomia sekä mahdollisesti haitallisia vaikutuksia.

SYKSY 2025
 
Moduuli 7: Brand Management and International Business, toteutusaika 1.9.202512.12.2025

Syvennymme strategiseen brändijohtamiseen ajassa, jossa kansainvälistyminen keskittyy internetin, älypuhelimien ja sosiaalisen median myötä globalisoituviin toimintaympäristöihin. Käsittelemme brändi- ja markkinointijohtamista asiakaskäyttäytymisen näkökulmasta sekä B2C- että B2B-sektoreilla, korostaen brändinhallinnan ja kansainvälisen markkinoinnin kriittistä yhteyttä.

Moduuli 8: Green and Sustainable Economy, toteutusaika 1.9.202512.12.2025

Käymme läpi vastuullisen päätöksenteon tekniikoita. Pääteemoja ovat taloudelliset vaikutukset, kestävyys sekä ekologinen ajattelu liiketoiminnassa, erityisesti uusiutumattomien luonnonvarojen säästämisen ja ilmastopäästöjen vähentämisen näkökulmasta. Tarkastelemme myös yrityskuvaa talouden ja kannattavuuden näkökulmasta sekä kirkastamme taloustiedon hyödyntämismahdollisuuksia strategisessa päätöksenteossa.

KEVÄT 2026 

Lopputyö

Jokaisesta moduulista muodostetaan lyhyt noin 10 sivun raportti, joka toimii pohjana lopputyölle. Lopputyö nivoo yhteen kaiken opitun ja tehdyt raportit toimivat pohjana viimeiselle lopputyölle. Lopputyössä syvennytään mm. digitalisaatioon ja tekoälyyn, muutosjohtamiseen, brändin hallintaan ja kansainväliseen liiketoimintaan sekä vastuullisuuteen. Lopputyö tehdään oman yrityksesi näkökulmasta ja sitä työstetään 12 viikon ajan. Työ palautetaan viimeistään  31.5.2026.

Cambridge-viikot 

11.11.–15.11.2024
24.3.–28.3.2025
9.6.–13.6.2025 
10.11.–14.11.2025

Lue lisää 

Applied MBA -Yksilöllistetty johtamisen kansainvälinen koulutusohjelma – Xamk

Tutustu Cambridge-teknologiaklusteriin

Ota yhteyttä 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xentre yrityspalvelut yrityspalvelut@xamk.fi, tai koulutuksen vastuuhenkilö Annika Salmi, p. +358 50 401 5654.

Perumisehto 

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 30 vrk ennen koulutuksen alkua. Peruminen on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@xamk.fi. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme koko koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää