Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on noin kolme (3) kuukautta. Viimeinen opintojen aloituspäivä on 11.9.2023.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Itsenäisesti suoritettava opintojakso.
 
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Insinööri (AMK), Ympäristöteknologia
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 10.9.2023
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:
Tunnistat erilaisia turvallisen elinympäristön kannalta keskeisiä erityyppisiä näytteenottokohteita (maaperä, talousvedet, luonnonvedet, jätenäytteet) ja tiedät näytteenoton merkityksen osana tutkimusta.

Tunnistat näytteenottajan työnkuvaan liittyviä tehtäviä ja tarvittavaa osaamista ja osaat huomioida työskentelyturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä näytteenottotehtävässä. Tiedät keskeisiä erilaisia näytteenottomenetelmiä. Osaat mainita ja luokitella erilaisia näytetyyppejä, osaat tunnistaa erityispiirteitä suomalaisesta ympäristössä, jotka tulisi huomioida näytteenoton suunnittelussa ja toteutuksessa.

Osaat hahmottaa näytteenottosuunnitelmaan tarvittavia tekijöitä ja tunnistat keskeisiä virhelähteitä. Osaat tehdä perusnäytteenottoa ja huomioida tulosten tulkintaan vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö:

  • Mikä on näyte ja miten sitä käsitellään ja säilytetään?
  • Miksi näytteenottoa tarvitaan?
  • Millaisia erityyppisiä näytteenottokohteita on?
  • Mikä on näytteenottosuunnitelma?
  • Miten näytteenotosta saatuja tuloksia käytetään?
  • Mitä kuuluu näytteenottajan työnkuvaan?
  • Millaisia työturvallisuusriskejä on näytteenottajan tehtävässä?

Koulutukseen ei sisälly Suomen ympäristökeskuksen certiä, eikä sitä voi anoa tämän koulutuksen perusteella. Xamkissa järjestetään myös pidemmälle ja syvemmälle aihealueisiin meneviä ympäristönäytteenoton täydennyskoulutuksia, jotka käytyään opiskelija on oikeutettu hakemaan certiä.

Toteutus:
Itsenäisesti ja omaan tahtiin suoritettava opintojakso.
Oppimistehtäviä ja lopussa tentti.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali löytyy opintojakson alustalta Learnista.

Arviointi:
Opintojakson suoritus perustuu opintojakson aikana tehtyihin tehtäviin ja lopuksi suoritettavaan tenttin, mikä on läpäistävä hyväksytysti.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.050 340 7160/Janika Korento

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus).

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse(avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää