Ajankohta: 22.1. – 30.4.2024
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 30
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Opiskelijoilta edellytetään Suomi 3 -opintojakson osaamista, riittävää englannin kielen taitoa ja tietoteknistä osaamista.
Opettaja: Xamkin lehtori
 
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Kaikki AMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot 
Ilmoittautuminen päättyy: 7.1.2024
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

Huom! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat ilmaista itseäsi suomeksi erilaisissa arki- ja työelämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.
 • Osaat seurata monenlaisia keskusteluja, kirjoittaa erilaisia tekstejä malleja hyödyntäen ja käyttää kieltä spontaanisti erilaissa arki- ja työelämän tilanteissa.
 • Hallitset erilaisia fraaseja, rakenteita, rektioita ja eri aihepiirien sanastoa taitotasolla A2.2. Hallitset ammattialasi perussanastoa.
 • Tunnet monia kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi aikamuotojen käytön, monikon sijamuodot ja adjektiivien komparaation.
 • Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.
 • Tunnet suomalaista kulttuuria ja työelämää.

Sisältö:

 • Millaisia fraaseja ja millaista sanastoa ja kieliopin tuntemusta tarvitset erilaisissa arki- ja työelämäntilanteissa sekä eriaiheisten tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa?
 • Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää jatkaessasi suomen kielen opintoja opintojaksolla ja itsenäisesti?
 • Miten hyödynnät kulttuurin ja työelämän tuntemusta viestintätilanteissa?

Toteutus:

Toteutukseen kuuluu reaaliaikaista verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Opetus suomeksi ja englanniksi. Reaaliaikainen verkko-opetus kahdesti viikossa yleensä tiistaisin klo 14.30 – 16 ja torstaisin klo 8.30 – 9.30 (poikkeus: 11. – 28.3. tiistaistunnit klo 16.30 – 18). Tapaamisia ei nauhoiteta.

Toteutukseen kuuluu kaksi tenttiä. Hylätyn tai tekemättä jääneen tentin voi uusia (tehdä) kaksi kertaa. Päivät ilmoitetaan opintojakson alussa. Kaikki tehtävät pitää tehdä opintojakson aikana aikataulun mukaan. Opintojakson päätyttyä tehtäviä ei voi palauttaa.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Gehring, S., Heinzmann, S., Peltomäki, A.-M., Päivärinne, S. & Udd, T. Suomen mestari 2. Suomen kielen oppikirja aikuisille. Helsinki: Finnlectura. Kappaleet 5–8. Huom! 2022 painos tai uudempi.
 • Muu materiaali Learn-verkko-oppimisalustalla.

Arviointi: Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja tekee tehtävät sekä tentit hyväksytysti.

Suomi 4 -opintojakso sijoittuu osittain osaamisen alkuvaiheeseen, osittain soveltavan osaamisen vaiheeseen. Opintojakson arvioinnissa korostuvat kriteerit a – d ja f. Tason 3 saavuttanut opiskelija osaa
a) käyttää suomen kielen tason (A2.2) fraaseja, monipuolista sanastoa ja kielioppitietoa arki- ja työelämäviestinnässään
b) etsiä tietoa oppimateriaaleista ja autenttisista tiedonlähteistä
c) hahmottaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja tehtäväkokonaisuuksia
d) osaa viestiä monenlaisissa arkipäivän ja työelämän tilanteissa
f) toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointiasteikko:
1 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 576 0037 / Ruut Kokki

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.