Ajankohta: 22.1.-30.4.2024
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 30
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Opiskelijoilta edellytetään Suomi 5 -opintojakson osaamista ja/tai B1.1-tason osaamista.
Opettaja: Xamkin lehtori
 
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Kaikki AMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot 
Ilmoittautuminen päättyy: 7.1.2024
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat lukea oman alasi akateemisia tekstejä, esimerkiksi opinnäytetöitä, tutkimuksia tai tieteellisiä artikkeleita.
 • Osaat referoida lukemaasi ja viitata erilaisiin lähdemateriaaleihin oppilaitoksen ohjeiden mukaan.
 • Osaat kirjoittaa raportoivaa tekstiä, esimerkiksi opinnäytetyötä, suomen kielellä. Osaat tuottaa asiatyylistä tekstiä suomen kielellä. Hallitset oman alasi termejä ja tutkivan kirjoittamisen käytänteitä. Tunnet kielenhuollon periaatteita.
 • Osaat esitellä omaa tutkimus- ja kehittämistyötäsi suullisesti.
 • Hallitset kirjoitetun suomen kielen rakenteita ja oman alasi sanastoa taitotasolla B1–B2.
 • Osaat etsiä tukea suomen kielen kirjoittamiseen ja kielenhuoltoon itsenäisesti. Osaat hyödyntää kirjoitusohjelmia työskentelyssäsi.

Sisältö:

 • Millaista sanastoa, tyyliä ja rakenteiden tuntemusta tarvitset akateemisissa viestintätilanteissa?
 • Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää raportoivan tekstin kirjoittamisessa? Miten kirjoitat referoivaa tekstiä ja merkitset lähteet?
 • Miten hyödynnät oman alasi tekstejä opinnoissa tai työelämässä?

Toteutus:

 • Opintojakso sisältää verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä.
 • Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. 
 • 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Reaaliaikainen pakollinen verkko-opetus järjestetään maanantaisin klo 8.15-9.45. Lisäksi opintojaksolla on vapaaehtoisia verkkoklinikka-tunteja. Verkkoklinikka-tunneilla saat apua opettajalta, esimerkiksi opintojakson tehtäviin liittyen. Verkkokilinikat järjestetään seuraavina ajankohtina:

 • 01.02.2024 15.00 – 16.00
 • 15.02.2024 15.00 – 16.00
 • 07.03.2024 15.00 – 16.00
 • 21.03.2024 15.00 – 16.00
 • 11.04.2024 15.00 – 16.00
 • 24.04.2024 15.00 – 16.00

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali ja tehtävät ovat Learn-alustalla. Lisäksi tarvitset kirjan:
Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita (E-kirja tai uusin mahdollinen painos)

Arviointi:
Aktiivinen osallistuminen, oman kielitaidon kehittäminen ja tehtävät vaikuttavat kurssiarvosanaan.

Suomi 6 -opintojakso sijoittuu soveltavan osaamisen vaiheeseen. Opintojakson arvioinnissa korostuvat kriteerit a–d. Tason 3 saavuttanut opiskelija osaa
a) käyttää suomen kielen tason B1–B2 rakenteita, monipuolista sanastoa, oman alan termistöä ja kielitietoa
b) etsiä tietoa erilaisista tiedonlähteistä
c) tunnistaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d) kasvattaa omaa osaamistaan akateemisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.

Arviointiasteikko:
1 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 576 0037 / Ruut Kokki

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.