Ajankohta: 1.10.2024 – 15.1.2025
 
Huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 21.12.2024-12.1.2025 välisenä aikana.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot, huom! kirjallinen tentti Exam-tilassa: korkeakoulujen Exam-tilat
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä: Tämä on kaikille Xamkissa opetettaville aloille soveltuva monialainen ammattiruotsin verkko-opintojakso.
Edeltävä osaaminen: Perustaidot ruotsissa (A2-taso)
Opettaja: lehtori AMK
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 15.9.2024
Hinta: 15 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan tekemäsi valinnan mukaisesti joko opintojakson hinta tai lukukausimaksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

 • Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
 • Tunnet alasi termejä ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen. Opintojakso ja sen suoritukseen liittyvä suullinen ja kirjallinen koe täyttävät siis tasoltaan ja sisällöltään ns. virkamiesruotsin vaatimukset. Huomioithan, että varsinaisen kielilauseke sisältyy korkeakoulututkintoon, joten tästä opintojaksosuorituksesta ei itsessään saa kielilauseketta. Opintojakson hyväksiluvusta edellä mainittuun tarkoitukseen päättää opiskelijan oma korkeakoulu.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3:

 • ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
 • käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
 • puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
 • ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
 • osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
 • osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)

Sisältö:

 • Miten käytät koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa ruotsiksi?
 • Miten käytät ruotsia työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?
 • Miten hallitset oman koulutusalasi ja toimintaympäristösi perustermistön?

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Itsenäiset verkkotehtävät tulee suorittaa opintojakson toteutusaikana. Opintojaksoon sisältyy aloitusinfo Teamsissa 8.10. klo 16 – 17.30, vapaaehtoisia verkkotapaamisia Teamsissa noin kerran kuukaudessa sekä valvottu kirjallinen ja suullinen tentti.

Kirjallisia tenttejä opiskelija voi käydä suorittamassa opintojakson alussa sovittujen viikkojen aikana korkeakoulujen Exam-tiloissa ympäri Suomen. Suullinen tentti suoritetaan Teamsin kautta (kamera välttämätön).

Opiskelijalla tulee olla oma kuva näkyvissä Learnissa ja riittävät tietotekniset valmiudet suoriutuakseen verkko-opiskelusta.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali: Opettajan kokoama materiaali Learn-alustalla.

Arviointi:

Opiskelija osaa:

a) käyttää johdonmukaisesti alansa keskeistä sanastoa,
b) etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä,
c) hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia,
d) toimia työyhteisössä, asiakkaiden, kohderyhmien ja oman alansa sovellusten ja palveluiden käyttäjien kanssa sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa.

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh.050 576 0037/Ruut Kokki

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää