Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on kolme (3) kuukautta. HUOM! Syksyn ensimmäinen aloitus tällä toteutuksella 6.8.2024! 

Huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 21.12.2024-12.1.2025 välisenä aikana.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet

Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Väyläopinnot ammattiin opiskeleville: Tämä opintojakso sisältyy väyläopintoihin lähihoitajasta sairaanhoitajaksi (AMK).

Väyläopinnot lukiolaisille: Tämä opintojakso sisältyy sairaanhoitajaväyläopintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK), Ensihoitaja (AMK) ja Terveydenhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 15.12.2024. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. HUOM! Syksyn ensimmäinen aloitus tällä toteutuksella 6.8.2024! 
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi:

 • Saavutat ihmiskehon rakenteesta ja toiminnasta sellaisen ymmärtämiseen perustuvan kokonaiskäsityksen, että pystyt tietojasi soveltamalla perustelemaan toimintasi hoitotyössä ja terveyden edistämisessä.
 • Ymmärrät elinjärjestelmien toiminnan.
 • Ymmärrät sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä.
 • Ymmärrät kivun fysiologiaa, eri kudosten kipuherkkyyttä, kivun kokemista.

Sisältö:

 • Millainen on verenkierron, hengityksen, ruuansulatuksen, virtsanerityksen, lisääntymisen, tuki- ja liikuntaelimistön, aistien, hermoston, hormonierityksen ja ihon rakenne toiminta ja säätely?
 • Miten elinjärjestelmä toimii?
 • Mitä ovat sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä?
 • Mitä on kivun fysiologia, eri kudosten kipuherkkyys ja kivun kokeminen?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Tähän itsenäisesti verkossa suoritettavaan opintojaksoon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja -testejä sekä aineistoihin perehtymistä aihealueittain. Opintojaksolla opiskellaan omaan tahtiin aihekokonaisuuksittain. Jokaisen aihekokonaisuuden jälkeen on osaamista vahvistava testi.

Aihekokonaisuudet ovat:

 • solut ja kudokset
 • iho ja lämmönsäätely
 • luusto ja nivelet
 • lihakset
 • hengitys
 • sydän ja verenkierto
 • veri ja puolustusjärjestelmä
 • ruuansulatus
 • virtsaneritysjärjestelmä
 • umpieritysjärjestelmä
 • hermosto
 • aistit
 • lisääntyminen ja elämänkaari
 • patofysiologia

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Opintojakson Learn-alustalla oleva materiaali
 • Holmström, P., Virtanen, S., Björn, M., Rissanen, R. & Müller, E. 2020. Patofysiologia. Sanoma Pro Oy. (saatavana E-kirjana)
 • Leppäluoto, J., Rintamäki, H., Vakkuri, O., Vierimaa, H., Lauri, T., Müller, E. 2019. Anatomia ja fysiologia: rakenteesta toimintaan. 9 uudistettu painos (tai vanhempi). Sanoma Pro Oy. (saatavana myös e-kirjana)

Arviointi:
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien ja testien suorittamisen. Opintojaksoon kuuluu kaksi osatenttiä, jotka arvioidaan numeraalisesti. 

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh.puh. 050 340 8124/Petra Turtiainen

Peruminen
Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää